Svenska Orienteringsförbundet

Inlägg i Allmänt > Nya versioner av Eventor

 • Per Magnusson
  måndag 22 november 2010 klockan 14:21

  IT-system kostar och de måste betalas, frågan är bara hur. Är det lämpligt att plocka ut just rapportfunktionen för betalning?

  En annan aspekt är att om föreningen fått en räkning för tillgång till en rapportknapp, så är förväntan på att allt ska funka betydligt större. Missade hyrbrickor,öppna klasser,fleretappstävlingar etc. kommer knappast att kännas OK?!

 • Mats Troeng
  fredag 19 november 2010 klockan 22:42

  Det finns planer på det, ja. Jag är inte rätt person att svara på hur det kommer att bli, utan kan bara konstatera att det kostar pengar att utveckla IT-system, och att någon måste betala (även om mycket görs ideellt...).

 • Per Magnusson
  fredag 19 november 2010 klockan 20:56

  Det svänger fort från att ha varit hoppfull till besvikelse. Nu har jag läst Skogssport. Ska den här rapportfunktionen avgiftsbeläggas? Och varför just den här av alla funktioner i Eventor?

 • Per Magnusson
  fredag 19 november 2010 klockan 16:33

  Mats, det låter hoppfullt. Det gäller att motivationen finns på alla håll. Tack för snabbt svar.

 • Mats Troeng
  fredag 19 november 2010 klockan 15:36

  Per>> Utvecklarna för både OLA och SportSoftware-programmen är medvetna om detta och jag hoppas att vi har en fungerande lösning till 2011. Hyrpinnar finns inte med från tävlingarna 2010 eftersom den informationen inte kommer med i exportfilerna, något som det alltså jobbas på att åtgärda till nästa år.

  Magnus>> Vi är väl medvetna om felorsakerna (det blir ju ett par stycken med några hundra tusen resultatposter i databasen, men totalt sett är det relativt få), och har en plan för hur det ska förbättras till nästa säsong. Information till klubbarna om vikten att använda id-nummer, och rätt sådana, på personer och klubbar är bland det mest betydelsefulla.

 • Magnus Jonasson
  torsdag 18 november 2010 klockan 23:15

  Först vill jag påpeka att eventor och API funktionaliteten känns kanon. Det lovades redan till klubben online, men nu finns det och det fungerar bra. Det är trots allt ett system som körts i mindre än ett år skarpt. Efterhand som bitarna faller på plats blir det bara bättre och bättre.

  Mats är dessutom mycket bra på att ge support och svara på frågor här.

  Som jag skrivit i en annan tråd har jag också noterat att det saknas ganska mycket.resultat och tillhörande data som jag anser är en av de saker som bör prioriteras högst.

  Vårtävlingarna är till viss del för att en del av dem är inlästa från WinSplits, detta slipper "vi" nästa år.

  Sedan kan jag direkt se två saker där arrangören är delvis ansvariga.

  Man har anmälan till en klass men laddar upp resultat där man har bytt ett klassnamn.

  Samt för tex öppna klasser har man matat in namn utan att koppla dem till en person i disktriksregisteret.

  Saknar ofta avgiften till öppna klasser, gisar på att det är där de anmält sig på plats och inte i eventor. För det är inga "OLA" tävlingar.

  Att resultaten saknas helt från flerdgaras är för mig lättare att leva med än att vissa resultat saknas på vissa tävlingar.

  Man får nog försöka ta redan på vad är orsaken till felen, lista alla orsaker. Sedan hur löser man det bäst?

  Varna, mycket tydligt, när en tävling läses upp och alla resultat inte kommer att importeras är nog en sak.

  En annan lösning som Mats skrev är att ta hjälp av användare att koppla personer utan is till person med id i en klubb.

 • Per Magnusson
  torsdag 18 november 2010 klockan 22:00

  Har tagit mig en titt på Excel-filen och vi kommer bli hjälpt av den. Sedan är det förstås så att en ofullständig databas är mycket irriterande. Du skrev:

  • De tävlingsadministrativa systemen (OLA, SportSoftware) levererar inte all nödvändig data tillbaka till Eventor. Framför allt gäller det anmälningsavgifter, något som saknas i exportfilerna idag.
  • Resultat saknas från alla fleretappstävlingar (inget stöd i Eventor än) och vissa andra tävlingar framförallt i vårsäsongen.

  Jobbar ni på att fixa dessa punkter? Finns hyrpinnar överhuvudtaget med från någon tävling 2010?

 • Bengt Östlund
  måndag 20 september 2010 klockan 14:11

  Utmärkt!
  Jag stämmer in i hyllningskören.  Klubbstatistik "Toppen"!
  Jag skulle även vilja ha följande kolumner :
  "Egen placering"
  "Egen tid"
  "Segrartid"
  "Banlängd"
  "Hyrpinne"   (räknar med att den kommer när möjlighet finns)

 • Mats Troeng
  måndag 20 september 2010 klockan 13:37

  Nu finns ett första utkast på sammanställning av tävlingsstatistik för en klubb. Gå in på Klubben > Tävlingsdeltagande. För klubbadministratörer visas en länk Skapa rapport högst upp på sidan. Klicka på den och välj tidsperiod för rapporten, som är i Excel-format.

  Är det något som saknas eller bör presenteras annorlunda? Kom gärna med synpunkter!

 • Mats Troeng
  fredag 17 september 2010 klockan 15:49

  Klubbstatistik av den typ som efterfrågas i denna tråd är en av de högst prioriterade sakerna just nu.

  Dock kommer statistiken inte att vara med verkligheten 100% överensstämmande i år, av två huvudsakliga anledningar:

  • De tävlingsadministrativa systemen (OLA, SportSoftware) levererar inte all nödvändig data tillbaka till Eventor. Framför allt gäller det anmälningsavgifter, något som saknas i exportfilerna idag.
  • Resultat saknas från alla fleretappstävlingar (inget stöd i Eventor än) och vissa andra tävlingar framförallt i vårsäsongen.

  Statistiken kommer att presenteras i Excel- och xml-format, det senare via Eventors API.

  Mikael>> Redan idag kan andra aktörer (t ex Oxtract och klubbar) använda sig av Eventors API för att läsa ut data. I fallet med att ta fram mer specialiserad klubbstatistik tror jag den bästa vägen att gå är att skapa externa skräddarsydda applikationer som hämtar rådata via Eventors API som sedan förädlas och presenteras. Det finns helt enkelt alltför många varianter på t ex debitering av tävlingsavgifter för medlemmar ute i orienteringssverige för att Eventor ska kunna täcka in dem alla.

 • Mikael Aftevik
  torsdag 16 september 2010 klockan 13:50

  Japp, det är bara att instämma i hyllningskören !!

   

  Det jag gärna skulle se är att man på något sätt även kan börja få fram klubbstatistik, typ det som Oxtract har att erbjuda.

  Och då mycket det som gäller avgifter etc, som Magnus även har tagit upp i tråden. Samt även då möjlighet med utskrift av "klubbfakturor" till medlemmarna med deras avgifter under året (eller annan valbar tidsperiod).

  Kanske ett närmare samarbete skulle ske med Oxtract, så behöver man inte utveckla på 2 olika håll och 2 "olika system", nu när Eventor börjar visa mer än "bara" en anmälningsfunktion ?!

  Bra jobbat och fortsätt i samma goda utvecklingsanda !

   

   

 • Magnus Jonasson
  onsdag 15 september 2010 klockan 23:34

  Håller med Per i att det är precis det som vi saknar i klubben mest nu.

  För varje person kunne se anmälningar, starter, ej start, om det är efteranmälan, samt avgiften.

  Men det görs ett bra jobb med Eventor som har många bra funktioner redan. System har funnits i mindre än ett år och är redan hästlängder bättre än vad klubben online var när det helt korrekt kastades i slasken.

 • Robert Jerkstrand
  onsdag 15 september 2010 klockan 21:53

  Ännu mera godsaker. :-)
  Helt fantastiskt vad mycket som utvecklats i Eventor på ett år. Saker man inte ha haft en tanke på skulle kunna finnas i ett anmälningssystem har dykt upp. Undra hur det kommer att se ut om ett år?

  Det är bara att tacka de som ligger bakom Eventor.

  Snyggt jobbat!!!

   

 • Per Magnusson
  onsdag 15 september 2010 klockan 16:55

  Hur ser det ut med möjligheterna att hämta klubbstatistik vad beträffar anmälningar, ej start, efteranmälan etc. under året? Det är den funktion vi som förening är i störst behov av just nu.

 • Mats Troeng
  onsdag 15 september 2010 klockan 10:55

  Version 2.3 av Eventor är nu officiellt släppt. De två största nyheterna är hantering av klubbaktiviteter samt serier och cuper. För övriga nyheter, se versionshistoriken.

Annonser

Skåne OF
Orienteringsmagasinet 1 kr