Swedish Orienteering Federation

Posts in OLA > Ny klassindelning 2020

 • Martin Mandinger
  Friday 24 January 2020 at 6:59

  Tack. Läser att det ska vara infört i tävlingssystemmen senast under februari.

 • Felix Alnervik
  Thursday 23 January 2020 at 8:06
 • Martin Mandinger
  Wednesday 22 January 2020 at 21:05

  Svenska Orienteringsförbundets styrelse har beslutat att införa en ny klassindelning från och med årsskiftet.
  Deltagande i patrull är möjligt i samtliga öppna klasser.
  I samband med anmälan kan deltagaren välja om hen vill ha tid eller delta utan att tiden redovisas i resultatlistan. För den som deltagit utan tidtagning anges Deltagit som resultat. Deltagare som deltagit utan tidtagning placeras efter samtliga deltagare med tid men före deltagare som är diskvalificerade eller ej godkända.
  Resultatlistan delas upp i två kategorier: deltagare upp till 16 år och deltagare 17 år och äldre.

  Hur ser planen ut för att stödja detta i OLA?

  Vi har tävling i början av april och vill gärna prova i god tid innan.

Advertisements

OOCup 2022