Svenska Orienteringsförbundet

Inlägg i OLA > Går det att koppla bort "menyförtydligaren"

 • Henrik Bengtsson
  torsdag 7 april 2011 klockan 15:05

  Nej, det går tyvärr inte att koppla bort den i den aktuella versionen. Vi tar med oss detta som ett önskemål.

 • Kjell Johansson
  tisdag 5 april 2011 klockan 22:28

  När man i OLA:s menyer för muspekaren över en viss menytext så kommer det upp en förklaring av texten. Denna förklarande text är oftast densamma som menytexten varför den oftast känns onödig och lite skrymmande. Den sinkar ibland ner sökandet efter en viss menyrad då den upploppande texten skymmer.

  Jag kan däremot acceptera att menysymboler (längs upp under main menu bar) behöver en förtydligande text.

  Finns det någon möjlighet att koppla bort denna menyförtydligare ?

Annonser

Skåne OF
Orienteringsmagasinet 1 kr