Swedish Orienteering Federation

Posts in Sverigelistan > Vilka tävlingar räknas?

 • Jan-Olof Bäck
  Tuesday 13 September 2011 at 9:21

  Om jag har fattat det hela rätt så är både Solstaorienteringen i Skattkärr 24/9 och Korpen i Garphyttan den 25/9 inte "sverigelistetävlingar" då de har startstämpling med fri starttid klockan 10.00-12.00!?

   

 • Niklas Wrane
  Wednesday 17 August 2011 at 7:57

  Ja, det stämmer. Du får ranking på dessa tävlingar.

 • Olof Persson
  Wednesday 10 August 2011 at 13:21

  Lovisa: Eftersom man då ska lottas in i startlistan tillsammans med övriga deltagare bör du absolut få ranking även för denna tävling.

 • Lovisa
  Tuesday 9 August 2011 at 20:35

  Hej!

  Tänkte bara höra om jag uppfattat det rätt att man får ranking om man deltar på annan förbunds DM tävlingar?

 • Niklas Wrane
  Sunday 7 August 2011 at 19:18

  Sant. Tack för tipset! :-)

 • Peter Löfås
  Tuesday 2 August 2011 at 8:32

  Niklas>> Startlistan finns ju Eventor (även om inte innan tävling så kommer den ju automatiskt upp vid uppladdning av resultat, då också med exakta starttider ifall man hade fre starttid). Kan ju inte vara speciellt svårt att automatiskt identifiera vilken typ av startmetod som rådde i de olika klasserna.

  * Masstart (alla har samma starttid)
  * Minsta avståndet mellan två starttider i en klass större än 1 minut i hela klassen (OK för sverigelistan?)
  * Minsta avståndet i en klass mindre än en minut på något ställe medför ingen sverigelista för den klassen 

 • Niklas Wrane
  Thursday 28 July 2011 at 9:38

  Ja, kan vi lösa detta på ett enkelt sätt tekniskt och administrativt så är det precis så vi har resonerat. Utmaningen ligger i att, helst på förhand, identifiera startmetoden för olika klasser/tävlingar.

  Men jag hoppas vi kan hitta en hållbar lösning på detta tidigt under hösten.

 • Anders Eriksson
  Wednesday 27 July 2011 at 22:33

  Hej Niklas,

  I och med att "fri intervallstart" nu har blivit en tillåten startmetod för "tävlingsklasser" (dock ej "rankingmeriterande") enligt tävlingsreglerna (5.8.5) så känns det väl naturligt att tävlingar med "fri intervallstart" räknas in i Sverigelistan?

  "Fri starttid" däremot (dvs startprocedur utan ett garanterat tillräckligt mellanrum mellan löpare med samma bana) är däremot ej tillåtet i "tävlingsklasser" (5.8.2), och Sverigelistan baseras väl bara på tävlingklasser?

  Så, egentligen borde väl klasserna DH18-DH21 i tävlingar med "fri intervallstart" räknas med i Sverigelistan men filtreras bort då rankinglista tas ut? Men det beror väl lite på syftet med Sverigistan, resonemanget ovan bygger på att den ska spegla resultaten från "tävlingklasser" på orienteringstävlingar, vilket jag tycker är en rimlig och intressant funktion.

 • Niklas Wrane
  Tuesday 26 July 2011 at 19:08

  Har nu fått klarhet i detta efter snabbt svar från Skånes RA. Vi kommer endast att räkna E2 som medeldistans, övriga som sprint.

 • joho
  Monday 25 July 2011 at 17:34

  Tack Niklas.

  mvh
  /joho

 • Niklas Wrane
  Monday 25 July 2011 at 14:01

  Efter sommartävlingar och semester lovar jag att ta tag i arbetet med ett dokument som beskriver förutsättningar och regler för Sverigelistan. Det som finns nu, TA 601 Anvisningar för rankade, täcker nog det mesta, men det är uppenbart att det behövs ett enskilt dokument för Sverigelistan.  

  Angående tävlingar som räknas är det oerhört svårt för oss centralt att veta om den ena eller andra tävlingen har masstart, jaktstart, parkinslag osv eller inte. Här behöver vi hjälp från våra rankingansvariga och vi försöker hålla en tät dialog så rätt tävlingar kommer med. Jag skickar iväg ett mejl till Skånes RA n på direkten och hör om hur vi ska göra med 3 skåningar och en dansk.

 • Lennart Bernhed
  Saturday 23 July 2011 at 10:33

  Ansvariga för Sverigelistan måste selektera bort tävlingar som inte skall ge poäng i Sverigelistan, ex.vis jaktstart, masstart och fri intervallstartstävlingar, men alla tävlingar och klasser skall rapporteras in av arrangören. Dessutom bör man övervaka hur tävlingar klassificeras, exempelvis skall inte 3 Skåningar och 1 Dansk kallas medeldistans för de etapper som hade karaktären av sprint. Vad säger Wrane & Co?

 • joho
  Saturday 23 July 2011 at 9:00

  Hej.

  I inlägg av "RA Sthlm" i tråden "Ravinens trekvällars e2" informeras om SOFT:s beslut att ranking skall ges, trots fri intervallstart, för samtliga klasser utom HD18-21. Det vore ju konstigt om beslutet inte gäller för samtliga tävlingar av denna typ, men det verkar som om den viktigaste punkten i beslutsunderlaget är att ranking räknats tidigare år.

  Kan man nu alltså räkna med att tävlingar med fri intervallstart räknas med i Sverigelistan för samtliga klasser utom HD18-21, eller är det endast för Ravinens tävlingar detta gäller?

  Finns det fler typer av tävlingar, exempelvis jakt & masstart, där ranking nu skall räknas för klasserna HD16 & HD35->?

  Jag lägger ingen värdering vid vilka tävlingar som skall räknas, jag vill bara veta var jag, och övriga, tydligt kan läsa vilka vilka regler som gäller.
   
  mvh
  /joho

 • Olof Persson
  Monday 18 July 2011 at 17:06

  RA i respektive distrikt ska meddela SOFT vilka tävlingar/klasser som ej ska ge ranking pga att de inte uppfyller kriterierna. (TA601 avsnitt 3).

  Det vore intressant att se hur det går för Ravinen att lämna tävlingsrapport. Som medlem i Svaide Roma som arrangerat Gotlands 2-dagars har vi märkt att Eventor i kombination med OLA än så länge har ett ganska tveksamt stöd för tävlingar med mer än en etapp.

 • Maja
  Sunday 17 July 2011 at 11:50

  Då kan man ju undrar hur 3 skåningar och en dansk kan ge rankingpoäng då nästan hela banorna går i park terräng...

 • joho
  Sunday 17 July 2011 at 10:26

  Tack Olof.

  Givet att det är just din information som är korrekt visar även detta på att informationen är oklar. För Ravinens trekvällars ser det i alla fall ut som om arrangören valt att endast ladda upp en delmängd av resultaten till Sverigelistan. I ett inlägg i detta forum menar "RA Sthlm", att specifikt klasserna HD18-21 inte räknas, då det vid tävlingen rått fri intervallstart och att detta är anledningen.

  Hur detta går ihop med att alla resultat skall laddas upp "...då detta är en grund för att lämna in tävlingsrapport osv" vet jag inte.

  Det jag skulle vilja är att det hänvisas till ett officiellt dokument som beskriver vad som gäller.

  mvh
  /joho

 • Olof Persson
  Sunday 17 July 2011 at 9:37

  Men arrangörer ska ladda upp resultat även för de tävlingar/klasser/etapper som ej är rankingmeriterande, då detta är en grund för att lämna tävlingsrapport osv. Problemet ligger ju i så fall i att Sverigelistan räknar med även klasser/etapper/tävlingar som inte ska vara med.

 • joho
  Sunday 17 July 2011 at 7:49

  Hej.

  Jag har noterat att det finns många inlägg som handlar om tävlingar med jaktstart, gemensam start samt fri intervallstart. Jag gissar att detta hänger samman med att informationen om reglerna inte är solklar.

  Själv har jag trott att det är dokumentet "RA 601 Anvisning för rankade" som är styrande eftersom det finns på fliken "Information" under rubriken "Guider och anvisningar", men eventuellt gäller detta endast de som verkligen är rankade, frågan blir då vad som gäller oss övriga. Det faktum att flera arrangörer laddar upp resultat som inte uppfyller samtliga kriterier som finns i det nämnda dokumentet gör ju också att det finns anledning att fundera över om det verkligen är det som gäller.

  Hur som helst så finns följande att läsa i TA 601:

  I resultaten får ingå individuella tävlingar över långdistans, medeldistans samt tävlingstidpunkten
  natt. Ingen begränsning görs i antalet tävlingar av dessa tävlingsdistanser. Tävlingar
  över sprintdistans är ej meriterande.

  Villkor:
  • Resultat på annat distrikts DM-tävling får räknas.
  • Klasser med gemensam bana med annat OF på DM-tävling beräknas gemensamt, om
  klasserna tillhör samma ålderskategori.

  Begränsningar:
  • Tävling med jakt- eller gemensam start är ej meriterande. Ej heller stafett- eller
  patrulltävling.
  • Klasser med gemensam bana räknas inte gemensamt (undantag DM, se ovan).
  • Lokala och militära tävlingar samt skoltävlingar är ej meriterande (med lokal tävling
  menas tävlingar som inte är öppna för alla att delta i).
  • Resultat från klass med fri starttid, inklusive fri intervallstart, är ej meriterande.

  För banorna gäller följande:
  • Alla kontroller (utom eventuellt sista, vätske- och passagekontroller eller liknande) ska
  finnas i terränglådan. Max 25 % av banlängden får gå i bostadsområde.
  • Större delen av banan får ej ha svårighetsgraden mellan grön och röd, dvs banor av
  nybörjar- och motionskaraktär.

  Stort tack till den som klargör vad som gäller.

  mvh
  /joho

Advertisements

Bagheera