Svenska Orienteringsförbundet

Inlägg i Felsökning > Kan inte öppna tävlingskalendern

 • Henning Waltgård
  måndag 22 februari 2010 klockan 9:52

  Felmeddelande:

  Stack trace

    at System.ThrowHelper.ThrowKeyNotFoundException()
    at System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key)
    at Soft.Eventor.WebClient.Model.Managers.EntryManager.PopulateEntriesSubObjects(IEnumerable`1 entries, IEnumerable`1 persons, IEnumerable`1 events, IDictionary`2 entrySubmitterDictionary) in c:\ContinuousIntegration\testeventor.itmedia.se\WorkingDirectory\Soft.Eventor.WebClient.Model\Managers\EntryManager.cs:line 666
    at Soft.Eventor.WebClient.ViewModels.Events.IndexViewModel..ctor(EventSearchCriteria searchCriteria, EventDisplaySettings displaySettings) in c:\ContinuousIntegration\testeventor.itmedia.se\WorkingDirectory\Soft.Eventor.WebClient\ViewModels\Events\EventsViewModels.cs:line 151
    at Soft.Eventor.WebClient.Controllers.EventsController.Index() in c:\ContinuousIntegration\testeventor.itmedia.se\WorkingDirectory\Soft.Eventor.WebClient\Controllers\EventsController.cs:line 44
    at lambda_method(ExecutionScope , ControllerBase , Object[] )
    at System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters)
    at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
    at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.<>c__DisplayClassa.<InvokeActionMethodWithFilters>b__7()
    at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethodFilter(IActionFilter filter, ActionExecutingContext preContext, Func`1 continuation)
    at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethodWithFilters(ControllerContext controllerContext, IList`1 filters, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
    at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeAction(ControllerContext controllerContext, String actionName)
 • Henning Waltgård
  söndag 21 februari 2010 klockan 16:50

  Jag kan inte öppna tävlingskalendern i TestEventor när jag är inloggad. När jag inte är inloggad går det.

Annonser