Swedish Orienteering Federation

Posts in OLA > Stafettgafflingar i OLA

 • Joakim Tosteberg
  Thursday 1 September 2011 at 17:44

  Vi har inte hittat något annat sätt än att gå in via "Fördela gafflingar på lag" till våra stafetter.

  Finns några saker i denna funktion att tänka på om man vill använda knappen "Fördela gafflar" för att förenkla lite för sig. För att använda den börjar man uppifrån och fördelar ut gafflar till så många lag att man har ett mönster som kommer att upprepa sig resten av vägen varefter man trycker på knappen så kommer resten av lagen att få gafflingar tilldelade efter detta mönster. Tror dessutom det var så att allt på sista raden (eller så var det första) i de som man måste fördela ut manuellt måste vara rödmarkerade (d.v.s. osparade) för att det ska fungera också.

  Sen finns det ett annat problem som kan ställa till det så att man inte kan utnyttja detta, och det är att per standard (vid import från eventor) visas lagen i denna lista i den ordning de råkar finnas i XML filen. Ofta vill man kanske egentligen ha det i nummerlappsordning här, tyvärr verkar den automatiska fördelningsfunktionen fortsätta följa orginalsorteringen även om man sorterar om listan igenom att trycka på rubriken för lagnummer. Råkar det vara så att man har möjlighet att se till att lagnummer följer samma ordning som orginalsorteringen är detta förstås inget problem. Annars får man klara sig med att fördela helt manuellt till alla lag. 

 • Björn Östman
  Wednesday 24 August 2011 at 11:43

  Jag har lagt upp stafettgafflingar i OCAD och angett startnummer på lag där. Jag importerar XML-filen till OLA och får in alla banvarianter utan problem. Jag lyckas dock inte att få gafflingsvarianterna (som ju finns beskrivna i XML-filen) kopplade till anmälda lag. Inte heller hjälper det att importera anmälningarna på nytt. Om man knyter banor till klasser läggs den första gafflingsvarianten (AA) ut på samtliga sträckor. Finns det nån lösning annat än att lägga in alla gafflingsvarianter manuellt via "Fördela gafflingar på lag"

Advertisements

OOCup 2022