Svenska Orienteringsförbundet

Inlägg i Allmänt > Klasstyper

  • Henning Waltgård
    lördag 27 februari 2010 klockan 10:23

    Jag försöker hitta bakgrunden till klasstyperna i tävlingsreglerna. Ö, M, H, H* och E motsvarar klassgrupper. I (inskolning) och U (ungdom) har särskilda regler. S (stafett) kan ha klasser med sammanlagd ålder. Men vad är U10-16 och U12L-16L?

    Klassernas koppling till klasstyper följer tävlingsreglerna. d.v.s inskolning och ungdomsklasser har klasstyp H. Vad ska då U och I användas till?

Annonser

Skåne OF
Orienteringsmagasinet 1 kr