Svenska Orienteringsförbundet

Inlägg i Utvecklingsförslag > XML-filen tävlingens anmälningar

 • Henrik Ortman
  måndag 8 mars 2010 klockan 23:03

  Kan bekräfta att det går att importera anmälningar till OEScore, som bygger på samma grundprogram som OE2003.
  Bra och snabbt jobbat med fixen!

 • Robert Jerkstrand
  söndag 7 mars 2010 klockan 23:39

  Det låter ju kanon-bra. Tackar så mycket.

 • Mats Troeng
  söndag 7 mars 2010 klockan 22:28

  Det är nu möjligt att kryssa i en särskild SportSoftware-ruta vid export av anmälningsfil. Då genereras en fil med tomt Contact-element så som beskrivs längre ner i den här tråden. Förhoppningsvis blir alla därmed glada och nöjda.

  Det har också blivit möjligt att exportera anmälningar baserat på anmälningstidpunkt.

 • Mats Troeng
  fredag 5 mars 2010 klockan 18:08

  Jo, det gör det. Contact-elementet får inte vara tomt i det här fallet enligt IOFdata.dtd:

  <!ELEMENT Contact ((PersonId|Person), ContactType, ModifyDate?)>

  Prova själv på www.xmlvalidation.com.

 • Henning Waltgård
  fredag 5 mars 2010 klockan 17:45

  Det strider inte mot standarden att ha ett tomt element.

 • Mats Troeng
  fredag 5 mars 2010 klockan 15:38

  När det löftet gavs räknade vi med att befintliga programvaror följer standarden. Det är bara att beklaga att så inte är fallet.

  Att i Eventor generera xml-filer som inte följer standarden är att be om problem i framtiden. Det kommer vi inte att göra. Däremot kan man ju tänka sig att det på dataöverföringssidan står en beskrivning för vad som gäller för OE2003 och hur man löser problemet.

 • Henning Waltgård
  fredag 5 mars 2010 klockan 14:51

  OE2003 kräver inte att det finns data i lementet, bara att det finns. På Eventors hemsidas FAQ kan man läsa:

  Kommer filformaten att vara lika som det man tidigare hämtade från Klubben Online (klubbregister, deltagarregister, anmälningsdata mm)?

  Det är meningen att de ska se exakt likadana ut som idag så att inga förändringar behöver göras i programvarorna (SportSoftware, OLA m fl).

  Det löftet är tydligen redan glömt.

 • Mats Troeng
  fredag 5 mars 2010 klockan 10:18

  Helt riktigt. Jag råkade titta i en gammal KO-exportfil där varje deltagare ligger ensam inbäddad i en egen ClubEntry. Eventor exporterar en ClubEntry per klubb.

  Men faktum kvarstår; standarden säger att Contact-elementet inte är obligatoriskt. Eventor lagrar inte heller någon kontaktperson för respektive klubb så frågan är vilken data som i så fall skulle stoppas in där.

 • Henning Waltgård
  fredag 5 mars 2010 klockan 10:10

  Det behövs inte för varje anmäld. Det räcker efter varje klubb. Anmälningarna ligger klubbvis i filen.

 • Mats Troeng
  fredag 5 mars 2010 klockan 9:20

  I IOF:s XML-standard är Contact-elementet i ClubEntry valfritt, och det finns vad jag ser ingen anledning att för varje anmäld deltagare skicka med en kontaktperson (som i så fall skulle vara personen själv).

  Att bara lägga till <Contact></Contact> för varje deltagare kommer vi inte att göra i filen som Eventor exporterar, eftersom det resulterar i en fil som inte validerar. Den tekniskt intresserade hittar detaljerna på http://www.soenniksen.dk/iof-datastandard/datastandard/current/IOFdata.txt.

  Så OE2003-användare får antingen göra nedan föreslagna ändring manuellt, eller ta kontakt med SportSoftware och be dem uppdatera sin programvara så att den följer IOF XML-standarden.

 • Robert Jerkstrand
  torsdag 4 mars 2010 klockan 22:48

  Mycket bra tips för alla som använder OE2003.
  Jag öppnade entries-filen i en editor och gjorde sök och byt:

  </ClubId><Entry nonCompetitor="N">
  mot
  </ClubId><Contact></Contact><Entry nonCompetitor="N">

  Ersätt

  </ClubId><Entry nonCompetitor="N">

  mot

  </ClubId><Contact></Contact><Entry nonCompetitor="N">

  Efter detta fungerade import i OE2003 klockrent.

  Då kommer nästa fråga:

  Skall alla som använder OE2003 behöver göra detta manuellt?
  eller kommer det att "rättas" till?

 • Henning Waltgård
  lördag 27 februari 2010 klockan 11:29

  För att det ska gå att importera anmälda till OE2003 måste <Contact></Contact> finnas med mellan </ClubId> och <Entry nonCompetitor="N">

Annonser

Bagheera