Svenska Orienteringsförbundet

Inlägg i OLA > Ladda upp startlista

 • Henrik Bengtsson
  fredag 21 oktober 2011 klockan 13:00

  Såg i loggarna att kopplingen mellan dig och Eventor bröts men uppladdningen fungerade trots allt och fortsatte i bakgrunden.

  Om du laddar upp startlistan en gång till så rättas uppgifterna till. Anledningen till dubletterna var att du hade två uppladdningar samtidigt och det finns ingen spärr för detta i Eventor.

  De som är anmälda lokalt kommer över som anmälda eftersom det annars inte går att göra tävlingsrapporter. Dessa poster kommer dock aldrig att finnas med i någon exportfil från eventor så det behöver du inte oro dig över.

 • Ulf Sundin
  torsdag 20 oktober 2011 klockan 16:11

  Upptäckte att den odokumenterade funktionen "Ladda upp startlista" har en del hyss för sig.

  När man startar funktionen så får man upp dialogen för användarnamn/lösenord på Eventor, sen kommer en "progress bar" som fastnar ungefär halvvägs, och sen ett felmeddelande. Min tolkning var att uppladdningen misslyckats, och jag följde instruktioen att "försöka senare". Ett par gånger, allttid med samma resultat (error).

  Nåväl, jag beslöt då att göra som vanligt (exportera startlistan, och sedan ladda upp denna fil), men när jag kom in på Eventor så låg faktiskt startlistan redan där (så något hade tydligen fungerat i alla fall). Till min förvåning noterade jag också att det samtidigt kommit in en ny hög med efteranmälda. Närmare inspektion visade att det inte var så, utan att i stället hade de anmälningar jag fått vid sidan om Eventor (och lagt in manuellt i OLA) hade exporterats till anmälningarna på Eventor. TVÅ GÅNGER. Och båda gångerna som "Efteranmälda" (de hade fått en anmälningstid som motsvarade tiden när jag försökt ladda upp startlistan). Också en ändring baserat på sammanslagning av två klasser reflekterades.

  Det här kan väl knappast vara det avsedda beteendet?

  Nu kommer jag också få lite bekymmer när jag ska importera efteranmälningarna från Eventor, eftersom två dubbletter kommer att dyka upp för varje manuellt inlagd anmälan.

Annonser

OOCup 2022