Swedish Orienteering Federation

Posts in Utvecklingsförslag > GPS-spår sparade i Eventor

 • Magnus Johansson
  Monday 15 April 2013 at 14:53

  Förbättringsförslag: Eftersom GPS-spåren bara finns tillgängliga via ett eget API, kan man inte tänka sig att för att en tjänst ska få tillgång till APIet behöver de godkänna villkor där de förbinder sig att ladda upp data till Eventor?

  Det skulle få till resultat att om jag laddar upp mitt spår till Opath och klubbkompisen laddar upp sitt spår till Mapandcoach, skulle båda spåren finnas tillgängliga från båda tjänsterna (och dessutom nedladdningsbart från Eventor).

  Det är fullt rimligt att tjänsten bara laddar upp de spår som användaren ger tillåtelse att ladda upp, men i så fall borde vilkoren kräva att man för varje uppladdning aktivt ska välja bort uppladdning till Eventor om man inte vill ha det.

 • Mats Troeng
  Monday 9 July 2012 at 13:02

  Tanken med uppladdning av rutter i Eventor är att det ska finnas ett centralt ställe med rutter som applikationer specialiserade på just vägvalsanalys/återuppspelning kan hämta information från. Det skulle så klart gå att använda sträcktiderna och rita upp banan i Google Maps, men det är inte det primära syftet med den här funktionen i Eventor. Det sköts mycket bättre av externa applikationer.

  Starttriangeln och dubbelringen för målet är för övrigt baserat på gps-ruttens start- respektive stopptid, inte loppets starttid respektive målgångstid.

 • L
  Sunday 8 July 2012 at 21:17

  Jag vill bara klargöra vad jag menar. När man laddar upp rutten så får man just nu upp en google-karta med den inritade rutten och även starttriangeln och målringarna inritade.

  När man skall ladda ner rutten så skulle man kunna tänka sig att man även här får upp en google-karta med banan och rutten inritad. Denna funktion verkar ju finnas redan vid uppladdningen. Jag tänkte bara så att gemene man snabbt skall kunna se vägvalen så att man slipper själv läsa in gpx-rutten i en programvara eller vänta tills någon applikation gör detta.

 • L
  Sunday 8 July 2012 at 20:59

  Skulle man inte kunna koppla ihop rutten med sträcktiderna (WinSplits) där sådana finns så att man även fick positionerna för kontrollerna på rutten? Jag ser att starten och målet finns inritade på rutten nu. Jag antar att starttiden och måltiden tagits från sträcktiderna.

 • Mats Troeng
  Thursday 5 April 2012 at 19:49

  Det finns ett i dagsläget mycket rudimentärt API riktat till applikationsutvecklare som inte syns i dokumentationen. Vi kommer troligen inte att öppna det för klubbarnas API-nycklar i och med att det är ganska stora mängder data som skyfflas fram och tillbaka och vi vill säkra prestandan.

  Hör av dig till supporten om du bygger en icke klubbintern applikation som har nytta av detta API så får du en särskild API-nyckel.

 • Mikael Andersson
  Thursday 5 April 2012 at 17:00

  Fint, går det att använda API redan idag, står inte med här: https://eventor.orientering.se/api/documentation ?

 • ML
  Monday 2 April 2012 at 8:06

  Nu är det gjort ser jag. Bra! Hoppas att det börjar utnyttjas också.

 • Åke Wijkmark
  Tuesday 17 January 2012 at 23:13
  I och med Runoways nedläggning och ännu icke någon lika bra naturlig efterträdare som är "de facto standard" för alla i Sverige att ladda upp sina gps-spår till har jag här ett förslag.
   
  Om den enskilde individen kunde ladda upp sitt gps-spår (gpx fil eller xml format som tydligen tas fram nu) kan ju vem som helst ladda ner det till sitt eget lokala program och åtminstone köra sin klass. Man kan kanske kan få alla gps-spår att bli tillgängliga naturligt i Eventor.
   
  Det måste vara enkelt att skapa en rutin i Eventor där individer kan lagra upp sina gps-spår som andra sedan kan ladda ner. 
   
  Då kan ju alla aktörer hämta gps-spår från Eventor, som t.ex. MapandCoach.
  Bättre en enkel lösning som räcker åt 50% av intressenterna än en dyr som tar lång tid.
  Detta fixar ni innan vårsäsongen drar igång.

Advertisements

Bagheera