Svenska Orienteringsförbundet

Inlägg i OLA > Dialog Registera direktanmälan med hyrbricka OLA 5.0.5-1

  • Key Lindell
    tisdag 20 mars 2012 klockan 15:10

    OBS! Mina tidigare inlägg gäller OLA 5.0.5-1

    Jag matar in följande: Hyrbricka 226699, Järla Orientering, Emil Håsteen, väljer klass och sparar. Då kommer inte bricknumret med. Måste sedan göra inmatningen två gånger innan det tar. Ser ut som om brickvärdet som finns i registret väljs.

Annonser

Skåne OF
Orienteringsmagasinet 1 kr