Svenska Orienteringsförbundet

Inlägg i OLA > Problem kl 12:00:00

 • Per Magnusson
  torsdag 9 maj 2013 klockan 14:56

  Vid närmare eftertanke är nog alternativet med en brytpunkt vid -1 timme en dålig idé eftersom det är sannolikt att klockor i enheter går fel med runt en timme i samband med omställning mellan sommar- och vintertid. Brytpunkter mellan -2 och -6 timmar för att OLA ska chansa och lägga på 12 timmar på tidsdifferensen tror jag dock skulle fungera väldigt bra i praktiken.

 • Per Magnusson
  onsdag 8 maj 2013 klockan 21:22

  Det här med nolltid verkar vara ett återkommande problem och risken att någon arrangör under ett år gör fel verkar vara bra mycket större än noll, med plågsamma följder för den stressade OLA-ansvarige på tävlingen.

  Jag är inte lika säker som Magnus på att det skulle vara svårt att få OLA att bete sig bra i den övervägande majoriteten av fall som inträffar i verkligheten, även med kontrollenheter som går lite fel och nolltider som ligger 12 timmar före mitt i tävlingen.

  Mitt förslag är att OLA räknar ut varje tidsdifferens som idag, men sedan gör en rimlighetskoll på resultatet och justerar tiderna baserat på vad som är rimligt. Hur ska då denna rimlighetskoll se ut? Jag ser två fall som kan resultera i negativa differenser:

  Fall 1: Detta är fallet som tråden i första hand handlar om. Med 12-timmarsklocka kan idag tidsdidfferenser hamna i intervallet -12 till +12 timmar. Om två tider (t.ex. två efterföljande stämplingar) ligger säg en minut ifrån, men på olika sidor om nolltiden (eller nolltiden + 12 timmar), så blir differensen -11:58:00, istället för 00:02:00. I detta fall ska alltså 12 timmar läggas till för att få rätt resultat. 

  Fall 2: Om klockan i en kontroll går lite fel (säg 2 minuter efter) så kan man på en sträcka med 1 minuts löptid få en sträcktid på -1 minut.

  I fall 1hamnar tidsdifferenserna för alla rimliga fall mellan -12 timmar och säg -6 timmar. Det förekommer inte på orienteringstävlingar att man har mer än 6 timmar mellan två stämplingar eller mellan start och mål. Normalt är ju maxtiden 2.5 timme och inte ens på ultralång-SM är det väl tillåtet att ta mer än 6 timmar på sig. Så om OLA räknar fram en differens mellan -12 och -6 timmar så ska det läggas till 12 timmar till resultatet för att få rätt värde.

  I fall 2 är differenserna också negativa, men om inte klockan går många timmar fel så hamnar differensen någonstans i intervallet -6 till 0 timmar. Här kan vi ju inte veta hur mycket fel klockan går, så det finns inget rätt värde för hur mycket resultatet ska korrigeras och det är nog bäst att låta den negativa tiden stå kvar.

  Allså: Den algoritmen jag föreslår för att fixa till negativa tider är:

  1. Om tidsdifferensen är mellan -12 och -6 timmar ska 12 timmar läggas till resultatet.

  2. Om differensen är -6 till 0 timmar ska ingen justering göras.

  (Kanske är det bättre att sätta någon annan gräns än -6, kanske -1 eller -3 timmar är ännu bättre, även om det i de flesta verkliga problemfall går lika bra med vilken som av dessa brytpunkter.)

  Jag tror denna enkla algoritm skulle lösa (så gott som) alla fall som inträffar i praktiken och minska antalet gånger då det är kaos i sekretariatet, resultaten dröjer och OLA-ansvarig på tävlingen får ont i magen. Har jag missat något som gör att detta förslag trots allt är en dålig idé?

 • Magnus Johansson
  söndag 28 april 2013 klockan 21:01

  Från början var det så att SportIdentsystemet bara hade en 12-timmarsklocka, dvs klockan 14:00 och klockan 02:00 registrerades båda som 02:00 i bricka och basstation. Hur det är i de senaste versionerna av basstationer och brickor vet jag inte, men många löpare använder ju fortfarande de gamla brickorna som inte stödjer något annat än 12-timmarsklocka.

  För att tiderna ska bli korrekta fungerar OLA så att alla tider från SI-systemet förutsätts ligga inom en tolvtimmarsperiod som startar vid nolltiden. Om nolltiden är 07:00 kommer en stämpling som är gjord 08:00 hanteras som klockan åtta på morgonen, medan en stämpling som är gjort klockan 06:00 kommer hanteras som klockan 18.

  Problem uppstår dock när man har stämplingar som är gjorda mer än 12 timmar efter den i OLA angivna nolltiden. Med nolltid 00:07 kommer en stämpling som görs 12:08 att betraktas som gjord strax efter midnatt.

  Det är möjligt att det skulle gå att ta fram en algoritm som beräknar tider utan att man behöver ange en nolltid, men jag tror att det riskerar att dra med sig andra problem. Något som från början verkar vara en enkel lösning på problemet är att utgå från att starttiden är före första kontrollens stämpling, som i sin tur är före andra kontrollen, ... , som är före målstämplingen. Men ett sådant system skulle kunna ge väldigt konstiga tider om man till exempel ställt klockan i en kontrollenhet fel.

 • Björn Norrliden
  söndag 28 april 2013 klockan 16:53

  Får skriva under på detta. Råkade ut för exakt samma problem under tävling idag. Ren tur att jag hade ett vagt minne av att ha läst om problemet här i forumet tidigare.

  Såhär i efterhand känns det självklart att man ska fylla i "07" "00" "00" och inte "00" "07" 00" som vi gjorde. Förelår ändå att UI:t görs mer tydligt på den punkten, då det uppenbarligen är fler som råkat göra samma misstag.

  Problemet med att alla som kom i mål fick negativa resultattider löstes genom att SI-loggfiler lästes in igen. Det medförde dock vissa andra problem. Borde inte alla få rätt tider automatiskt när nolltiden ändras i efterhand?

  Och i övrigt: Hur kommer det sig att det blir såhär efter 12 timmars tävlande? Har det med SportIdent att göra?

 • Björn Karlsson
  tisdag 1 maj 2012 klockan 18:31

  Tävlingen idag flöt på utan annat strul än SI-pinnar som bytte ägare och folk som hoppade över utcheckningen tills klockan i målenheterna slog över till 12:00:00. Efter det blev alla måltider eregistrerade som kl 00:00:01 och framåt!

  Efter detektivarbete hittade vi att det berodde på en felaktig inställning i Nolltid, den var satt till 00:09:00 istället för 09:00:00. (Tack Suzy Larsson, med huvudet på skaft!). Efter justering av nolltiden blev alla måltider efter detta rätt. Sedan letade vi upp alla med felaktiga måltider och lade på 12 timmar. (Tack igen - Suzy!)

  Kan jag få föreslå en modifiering av OLA som är lite mer förlåtande? Suzy hade fått samma problem då de arrangerade SM med kval och final samma dag, då hade de inte ens gjort något fel!

  Nu är alla resultatfiler uppladdade kors och tvärs så nu kommer jag inte att frekventera detta forum på samma vis, möjligen för att urskuldra mig eller förtydliga tidigare inlägg då.

  /Björn Karlsson, OK Orinto, tävling den 1 maj

   

Annonser

Orienteringsmagasinet 1 kr
Skåne OF