Svenska Orienteringsförbundet

Inlägg i OLA > Anmälda i flerdagarstävlingar vid delning av klass

  • Henning Waltgård
    torsdag 17 maj 2012 klockan 23:51

    Anmälningslistan innehåller inte bricknummer eller vilka etapper som är anmälda vid delning av klass. Deltagaren finns inte heller med i startlistan för kluibben. Fel i OLA eller Eventor?

Annonser

Skåne OF
Orienteringsmagasinet 1 kr