Svenska Orienteringsförbundet

Inlägg i OLA > Lottning

 • Magnus Johansson
  torsdag 21 mars 2013 klockan 8:09

  Startgrupperna på O-Ringen används primärt för att hålla ihop respektive klubbs starttider för ökad klubbgemenskap, inte för ökad rättvisa, även om det ju blir en bieffekt att alla får starta både sent och tidigt någon gång under veckan.

  Om startdjupet på din tävling inte är många timmar ser jag ingen anledning att använda sådana startgrupper.

  Vad jag vet går det inte att göra startfördelningen automatiskt, så jag tror du får göra det för hand.

 • Felix Alnervik
  onsdag 20 mars 2013 klockan 22:39

  Så jag skall inte behöva göra startgrupper som används vid O-Ringen. För att sprida ut de tävlande under startintervallet.

  Utan det räcker med att se till att klasserna på samma bana startar i olika ordning på de olika etapperna?

  går detta göra automatiskt? eller det blir till att göra allt manuellt?

 • Magnus Johansson
  onsdag 20 mars 2013 klockan 22:01

  I lottningen tas hänsyn till vilken klubb man springer för så att två personer från samma klubb inte ska hamna efter varandra om det är möjligt att lösa. Om fler än hälften kommer från samma klubb så går det ju av naturliga skäl inte att få till det fullt ut

  Någon hänsyn till deltagarnas namn tas dock inte. Samma deltagare i samma klass fyra etapper ska spridas ut så slumpmässigt att det är lika stor chans att få sen som tidig starttid inom klassen. Man ska dock komma ihåg att med slumpen är det ju så att man faktiskt kan hamna sent, eller tidigt, fyra etapper eller fyra tävlingar i rad, även om det rent statistiskt är lika stor chans att hamna i första halvan som i andra halvan av klassen.

 • Felix Alnervik
  onsdag 20 mars 2013 klockan 8:11

  jo jag har hittat det, men om jag har förstått SOFT lottningen rätt så tittar den ju på deltagarnamnen och liknande. Vilket gör att om jag har samma startfält på fyra etapper, kommer lottningen bli ganska lik. Alltså är chansen ganska stor att man startar sent eller tidigt i sin klass alla 4:ra etapper. Så även om jag flyttar runt klasserna räcker inte det.

  Eller är jag helt fel ute?

 • Per-Erik Modig
  tisdag 19 mars 2013 klockan 11:00

  Under "Förberedelse för lottning" så finns det en funktion för att fördela starttider. Den motsvara ungefär OE startboxar. Där kan du enklet lägga klasser med olika banor efter varandra och få en bra överblick över startdjup och belastning vid start.

 • Felix Alnervik
  söndag 10 mars 2013 klockan 21:08

  Behöver lite tips när det gäller lottning i OLA.

  Har en tävling med 4 etapper där det skall vara lottad tid på samtliga etapper.
  Som vanligt är det flera klasser som har samma banor så de får starta efter varandra.
  Hittade slumpad lottning där man kan skapa startgrupper och fördela starttiden under dessa. Har jag en stor klass som har en egen bana fungerar ju detta fint. Då kommer löparna lottas ut i dessa grupper.
  Alltså kommer de tex inte starta tidigt på samtliga etapper.
  Men hur gör jag lättast där jag har flera klasser i samma bana.
  Om tex H14 och D14 har samma bana. Då borde det lottas så att H14 startar först i 2 etapper och D14 de andra två. Sen gärna en bra slumpad fördelning inom dessa tider. Så inte samma person i H14 startar tidigt i sin klass alla etapper.

  Hur gör jag lättast? =)

  Vi har tidigare använt oss av MT2003 och haft just detta problemet att den lottar på ungefär samma sätt varje år. Vi har många återkommande löpare. Detta gör ju att algoritmen blir ju ganska lik år från år...

  Att tänka på är att vi har ett begränsat startintervall, ca 1,5h
  och vi kör alltid med bara 1 min mellan löparna.

  några tips?

Annonser

Skåne OF
Orienteringsmagasinet 1 kr