Svenska Orienteringsförbundet

Inlägg i Sverigelistan > Kattegattnatt

 • Carl-Henry Andersson
  måndag 18 mars 2013 klockan 20:44

  Nu blir det konstigare och konstigare. Först godkändes inte Pantävlingarna som kommer att vara bland de tävlingar under året som hade minst spår. Alla tävlingar under vegetationsperioden kommer att ha mer. Sprang bara medeln med ganska tidig start. Det fanns inga sammanhängande spår. Sprang nästan enbart på barmark mellan snöfläckarna. Kan påminna mig en kontroll i snö, men där var snön så hård att jag inte såg antydan till spår. Kände mig absolut inte missgynnad av tidig start.

   

  Se´n godkänns en nattävling där man hade kunnat åka taxi halva banan.

 • Magnus Jonasson
  måndag 18 mars 2013 klockan 16:19

  Kan också konstatera att den som beslutade om att tävlingen skall vara godkänd trots att den inte uppfyller villkoren fick sin bästa poäng det senaste året på just den tävlingen.

 • Magnus Jonasson
  söndag 17 mars 2013 klockan 23:35

  Banlängen mäts alltid kortaste tillåtna löpväg. Varför skulle man göra undantag här?

  Som jag mätte, rött ej OK, grönt är OK, blev 43% inte godkänt.

  http://tinypic.com/r/2hmha0z/6

  Är det inte bättre att ta bort reglerna om man inte tänker följa dem?

 • Niklas Wrane
  söndag 17 mars 2013 klockan 22:27

  Efter övervägande har RA Halland i samråd med SOFT tagit beslut om att fortsatt låta tävlingen vara godkänd för rankingmeritering och därmed också poäng i Sverigelistan.

  Så här står det i TA 601 Anvisning för rankade:

  ”Alla kontroller (utom eventuellt sista, vätske- och passagekontroller eller liknande) ska
  finnas i terräng/skog. Max 25 % av banan får gå i bostadsområde eller motsvarande.”

  Det råder ingen tvekan om att 25 % av en banlängd är ett exakt värde, men det framgår inte om ”25 % av banan” avser en exakt mätning längs strecket mellan kontrollerna eller om det avser bästa vägval. Det kan också avse närmsta löpbara väg runt tomtmark och vatten. Vår bedömning är att ”25 % av banan” som helhet bör likställas med att en mindre del av banan får gå i bostadsområde eller motsvarande och att en väsentlig del av banan ska gå i skogsterräng. Vi bedömer det också som viktigt att här titta på banans karaktär där långsträckor över bostadsområden eller motsvarande ökar banans totala orienteringsvärde relativt sett.

  Med detta som bakgrund bedömer vi att Kattegattnatt uppfyller de krav som ställs för rankingmeritering enligt TA 601. Bedömningen gäller samtliga klasser.

  I bedömningen har ingen hänsyn tagits till vad som stod i inbjudan och inte heller vilken förhöjd förväntan detta eventuellt medfört hos deltagarna.

 • Tore Tjernlund
  söndag 17 mars 2013 klockan 21:22

  Jag tyckte det var en rolig nattävling,med kanske som mest vägval genom bebyggelsen.Men i inbjudan stod inte att STOR del av banan går i bebyggelse.Hade så varit fallet,skulle jag ha sprungit natt-cup på hemmaplan istället.Så enkelt är det !

 • Niklas Wrane, SOFT
  söndag 17 mars 2013 klockan 18:23

  RA Halland och undertecknad kommer inom kort med ett gemensamt utlåtande om Kattegattnatt.

  /mvh Niklas

 • Magnus Jonasson
  torsdag 14 mars 2013 klockan 12:45

  Kattegattnatt skall inte vara godkänd för ranking.

  Jag gjorde en märtning av dam och herrbanan och båda hade över 40% i bostadsområde eller motsvarande
  Vilket är klart över de tillåtna 25%

Annonser

Bagheera