Svenska Orienteringsförbundet

Inlägg i OLA > Direktanmälan utan i kryssad startstämpling

 • Reijo Korhonen
  fredag 19 april 2013 klockan 20:32

  Tack för hjälpen.
  Jag fick fram resultaten efter att ha läst in log-filen. MEN, fattar inte varför några löpare blev dubbelt med status "ej godkänd" högre upp på listan och sedan godkända längre ner på listan.
  Jag körde utan backup eftersom jag inte hittade backup på menuerna.
  Det är långt kvar innan jag skulle våga använda OLA i en riktig tävling. Det känns efter OE att man inte har någon som helst kontroll och att man byggt in onödiga funktioner för att imponera någon som inte jobbat i sekreteriatet

 • Magnus Johansson
  fredag 19 april 2013 klockan 8:21

  Har du provat att läsa in loggfilerna från brickinläsningen?

  När man gör brickavläsningen under tävlingen så sparas all information från alla brickor i en loggfil. På den dator där inläsningen gjorts ligger det filer under C:\ProgramData\OLA5 (om du har Windows 7, i c:\documents & settings\all users\ola om du har Windows XP). Dessa loggfiler kan man läsa in (vilket får samma effekt som om man läste av alla brickor en gång till) och genom att göra detta efter att du ändrat klassen till att ha startstämpling borde starttiden sättas.

  Under Tidtagning/Läs in Sportident loggfiler kan du göra detta. Du borde kryssa i rutan Skriv över tidigare inläsningar, annars tror jag att bara brickor som inte registrerats tidigare kommer med (vilket inte borde vara någon i det här fallet).

  Som jag varnade om tidigare: Om du manuellt godkänt eller ändrat någon löpare efter att dennes bricka lästs av, kommer dessa ändringar att gå förlorade när du läser in loggfilerna.

  Jag brukar ha för vana att när jag gör sådant här efterarbete, ta en backup innan jag gör varje steg, så att jag kan gå tillbaka mig om det visar sig att något inte blev som jag tänkt.

 • Reijo Korhonen
  torsdag 18 april 2013 klockan 13:52

  Det som händer är att löparen blir godkänd men har ändå ingen sluttid. Om man klickar i starttids rutan då förelår OLA tiden just nu.
  Försökte läsa in informationen från sträcktids printern men det funkade inte heller.

 • Magnus Johansson
  torsdag 18 april 2013 klockan 11:37

  En vild gissning: Vad händer om du går in under Löparhantering/Felande löpare, väljer en löpare genom att dubbelklicka på hen och sedan trycker på spara? I vissa fall vet jag att detta räknar om resultatet, men jag vet inte om det fungerar i det här fallet.

  Ett alternativ är ju att läsa in logg-filerna som skapas när man läser av brickorna, det blir samma sak som att läsa alla brickor igen. När man gör detta så borde starttiden sättas. Det kan dock påverka andra löpare vars stämplingar godkänts/ändrats i efterhand.

 • Reijo Korhonen
  torsdag 18 april 2013 klockan 11:03

  Alla löpare är ickge godkända utan starttider.
  "Visa rådata från brickinläsning" visar att alla löpare har start-,mellen och måltider. Har lagt kryssat startstämpling i efterhand. Hur får jag OLA att läsa in starttiderna. Vad händer om jag kopierar starttiden manuellt från rådata?

  I någon tråd har man läst in data från startenheten. Går det inte att automatisera informationen som redan finns i OLA?

Annonser

Skåne OF
Orienteringsmagasinet 1 kr