Svenska Orienteringsförbundet

Inlägg i OLA > OLA 5.1.2 - Inläsning av SI-buffert fungerar ej samt raderar enhetens minne

 • Henrik Persson
  torsdag 8 augusti 2013 klockan 10:10

  Rättar mig själv.

  Felet berodde troligen på att:
  - Enheten måste vara programmerad med en version av SI-config senare än 2012. Programmet som användes för att programmera enheten var från 2011 vilket gjorde att instruktionerna inte stämde överens med det som programvaran (OLA) förväntade sig.

  - Enheten var inte programmerad i extended mode.

 • Henrik Persson
  måndag 29 juli 2013 klockan 9:31

  Konstaterar så här lite senare att enheten högst troligt har ett trasigt minne eftersom den uppvisar samma fel igen och att SI config klagar och ger felmeddelande.

 • Henrik Persson
  tisdag 2 juli 2013 klockan 14:53

  Bra, vi ska se till att programmera våra sladdbundna enheter i extended mode. Gäller det alla typer av enheter eller bara sådana enheter för avläsning med minne?

 • OLA-support
  torsdag 13 juni 2013 klockan 14:13

  Nu finns det en ny OLA version 5.1.4 som på ett bättre sätt hanterar utläsningen av enhetens minne i bakåtkompatibilitetsläge, dvs då nya enheter inte är programmerad i extended mode. Observera dock att Sportident rekommenderar att använda sig av extended mode på alla nya enheter vid brickavläsning. Om enheten inte är konfigurerad i extended mode hanteras alla nyare brickor som SI 6 brickor i enheten vilket innebär att det finns många begränsningar och de nya brickorna inte kan användas fullt ut..

  Att din aktuella enhet bootade om och raderades är rapporterat till Sportident då detta helt ligger i enheten då ingen konfiguration genetemot enheten görs ifrån OLA.

 • Henrik Persson
  tisdag 4 juni 2013 klockan 22:23

  OK, jag skickar över lite info imorgon.

 • OLA-support
  tisdag 4 juni 2013 klockan 12:18

  VI håller på att försöka återskapa ditt problem men vi skulle behöva lite mer information. Har du möjlighet att skicka in vilken typ av operativsystem, SI enhet, USB eller Serieport, Firmware på SI enheten till olasupport@orientering.se så skulle det vara till stor hjälp.

  Viktigt är också om du kan återskapa problemet och om du haft SIConfig igång samtidigt som OLA?

  Generellt kan sägas att OLA aldrig konfigurerar några enheter så därför måste vi utreda detta tillsammans med Sportident hur det kan komma sig att en enhet bootar om sig och raderar sitt backupminne då den får en fråga om att skicka över datat den har i backup minnet.

 • Henrik Persson
  tisdag 4 juni 2013 klockan 9:00

  Försökte läsa in via menyvalet "Läs in buffert från Sportident" i den senaste OLA-versionen.

  Numera finns två val, att läsa från Master eller Direkt.
  Jag valde att läsa in direkt eftersom enheten är kopplad direkt på seriella porten. Tidigare fanns även valet om man hade en äldre eller ny enhet att läsa ifrån vilket nu verkar ha försvunnit och ersatts av detta.

  På den första datorn hände ingenting. Väntade två minuter och inga tider kom upp på skärmen.

  Kollade i SI Config att tiderna fanns där genom att läsa ner några av tiderna och sedan avbryta. Provade igen på samma dator att läsa av tiderna, men det gick inte.

  Provade nästa dator med samma OLA-version, det gick inte då heller. Bestämde mig för att vänta ut enheten ännu längre eftersom jag tidigare avbrutit inläsningen efter 1-2 minuter. Efter några minuter piper enheten till och på displayen står det booting.

  Efter ytterligare en stund är enheten ombootad och raderad. Alla inlästa mellantider från träningen är som bortblåsta. Endast enhetens basinformation finns kvar.

  Detta har tidigare inte varit något som helst problem i tidigare versioner av OLA. Testade på en annan dator med äldre version och där kan den läsa enheten utan problem (finns numera bara en stämpling i enheten).

  Har denna funktion verkligen testats sedan releasen? Känns som om fler kommer att råka ut för raderade enheter. Och var försvann inställningen för enheter BSx6 eller BSx7/8? Behövs den?

Annonser

Orienteringsmagasinet 1 kr
Skåne OF