Svenska Orienteringsförbundet

Inlägg i OLA > Bauckup MySql

 • Anders Kallin
  torsdag 12 september 2013 klockan 16:52

  Peter L>> Jag va lite orolig för det innan, men det funkade bra, det märktes inte av några stopp öht. Kändes bra att det fungerade tycker jag, då vet man att det inte blir någon inkosistens i databasen. Nu körde vi bara med SSD-disk på servern så det gick ju rätt fort att göra backupen även om det var en "stor" tävling, hade kanske varit tufft på O-ringen.

 • Peter Löfås
  torsdag 12 september 2013 klockan 6:37

  Anders Kallin>> Du får inga låsningsproblem när du kör  --single-transaction=TRUE ?

  Jag tyckte jag fick låsning (kunde ej läsa ut medan backup pågick) så jag körde istället --skip-lock-tables==TRUE vilket medför att det inte sätts ett globalt lås över alla tabeller, men fortsatt så blir det ju en låsning på just den tabellen som dumpas för tillfället 

   

   

 • Torbjörn Ottosson
  onsdag 11 september 2013 klockan 8:07

  Tack Anders, och tack Oskar, jag tog ut russinen av båda era script och fick till en lösning som fungerade.

 • Anders Kallin
  måndag 9 september 2013 klockan 16:34

  Jag kör med följande script, lägg i en .CMD-fil och schemalägg med schemaläggaren i Windows:

  @echo off
  set mySqlPath=C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6
  set dbUser=root
  set dbPassword=xxxx
  set dbName=silvaleague
  set file=%dbName%_%DATE%_-_%time:~0,2%%time:~3,2%%time:~6,2%.sql
  set path=C:\T\Silva League\Backup

  echo Kör backup på %dbName% ^> ^%path%\%file%
  "%mySqlPath%\bin\mysqldump.exe" -u %dbUser% -p%dbPassword% --max_allowed_packet=1G --host=localhost --port=3306 --default-character-set=utf8 --single-transaction=TRUE --result-file="%path%\%file%" --databases %dbName%
  echo Kopiera till USB-disk
  copy "%path%\%file%" E:\SilvaLeague
  echo Klar med Silva League

  Scriptet ovan kopierade även ut backupen till en USB-disk. Jag har kört det var 5e minut på tävling med över 3000 start, fungerade klockrent.

 • Oskar Berg
  måndag 9 september 2013 klockan 10:01

  Jag kör bara ett script för det som backupar databasen var 10 minut. Du kan maila mig på oskar.berg (at) tele2.se så kan jag skicka det till dig.

 • Torbjörn Ottosson
  måndag 9 september 2013 klockan 8:26

  Jag har tidigare inte använt mej av MySql, och har nu försökt hitta en funktion för automatisk backup. Är det nån som har en enkel lösning för detta?

Annonser

OOCup 2022