Svenska Orienteringsförbundet

Inlägg i Allmänt > Tävlingskalendern, standardsökning

  • Magnus Jonasson
    lördag 30 november 2013 klockan 22:53

    Det vore trevligt om man kunde lagra någon form av standardsökning för eventor när jag går in i tävlingskalendern. Alternativt att eventor kommer ihåg senaste valen jag gjorde.

    Det fungerade väl tididigare så på något sätt?

Annonser

Skåne OF
Orienteringsmagasinet 1 kr