Svenska Orienteringsförbundet

Inlägg i Utvecklingsförslag > Sortera klubbaktiviteter

  • Pär Westblad
    fredag 21 mars 2014 klockan 9:19

    Om man har många klubbaktiviteter så är det i dagsläget svårt att få en överblick och hitta. Om det finns någon sortering så går den inte att förstå utifrån de värden som presenteras i tabellen. Man borde kunna klicka på kolumnrubrikerna för att sortera på värdena i just den kolumnen. Exempelvis så vore det intressant att kunna sortera så att man kan se vilka aktiviteter som ligger närmast i tiden. Detta skulle avsevärt förbättra användbarheten. Idag upplevs den här vyn som rörig.

Annonser

Bagheera