Svenska Orienteringsförbundet

Inlägg i Allmänt > Krångliga kontaktuppgifter, för att öppna anmälan till arangemang

 • Mats Troeng
  fredag 30 april 2010 klockan 11:52

  Jag förstår att det kan upplevas som krångligt så här i uppstartsskedet av Eventor, när alla personer inte finns inlagda i systemet. Det finns dock fördelar med att ha identiteter knutna till vissa funktionärsroller. I framtiden kommer sannolikt tävlingsrapporten att lämnas in via Eventor, och då kommer inloggning att krävas för att tävlingsledare och tävlingskontrollant ska "signera". I detta fall räcker det inte med ett fritextnamn.

  I det aktuella fallet föreslår jag en pragmatisk hållning. Sätt tävlingsledaren eller någon annan person som banläggare så att du kan öppna tävlingen för anmälan, och när det riktiga banläggaren lagts in i IdrottOnline uppdaterar du informationen.

 • Peter Rydesäter
  fredag 30 april 2010 klockan 8:00

  Måste det vara så krångligt med så många uppgifter som MÅSTE vara kompletta för att öppna ett arrangemang för anmälan?

  Ang. Rehns BKs tävling 13/6

  T.e.x.  i mitt fall nu så måste jag ange banläggare för arrangemanget innan jag kan öppna för anmälan. Banläggaren har vi lånat in från grannklubben som "ännu" inte har honnom i sitt medlemsregister. Eftersom Eventor inte accepterar "klubb & namn" på en person som inte finns eventor så måste personen för läggas in via IdrottOnline hos grannklubben. Dessutom måste man troligen kontakta honnom för fullständigt personnummer eftersom sådant inte alltid finns i de gamla klubbregistren. På detta sätt faller det igenom en lång rad av mindre vesäntliga åtgärder för att öppna en tävling för anmälan?

  Måste det vara så stelbent och uppstyrt? Räcker det inte om man skrev in namn på banläggaren (med fler) med fri text?

  Jag föstår att det är en poäng att tvinga in allt i ett system.... men det blir drygt för oss i klubbarna med denna administration.

Annonser

Skåne OF
Orienteringsmagasinet 1 kr