Svenska Orienteringsförbundet

Inlägg i Allmänt > Making an Entry

 • John Franklin
  torsdag 8 januari 2015 klockan 18:15

  Hello.

  I sent the following E-mail to Eventor support on 31/12/14 but have not had a reply so thought I would try the forum.

  I have also given the Swedish translation.

  I am a member of an orienteering club in the UK and have registered on Eventor.
   
  I see that I can make an entry for another member of my club as well as myself provided that person is registered.
   
  I have 3 questions:
   
              (i)       Can I register another person on Eventor if he/she is not a member of my club?
   
              (ii)      Can I make an entry for another person if he/she is not a member of my club?
   
             (iii)      If either of the above are possible, how is it done?
   
  I am asking because I shall be travelling to the Oringen in Boras with a friend who lives in another part of the UK. 
   
                                   Thanks, 
   
                                                            John Franklin.
   
  Jag är medlem i en orienteringsklubb i Storbritannien och har registrerat Eventor.
   
  Jag ser att jag kan göra en post för en annan medlem i min klubb samt jag själv, förutsatt att personen är registrerad.
   
  Jag har 3 frågor:
   
               (i) Kan jag registrera en annan person på Eventor, om han / hon inte är medlem i min klubb?
   
               (ii) Kan jag göra en post för en annan person om han / hon inte är medlem i min klubb?
   
              (iii) Om något av ovanstående är möjliga, hur gör man?
   
  Jag frågar eftersom jag ska resa till Oringen i Borås med en vän som bor i en annan del av Förenade kungariket.
   
   
   
                                    Tack,
   
   
   
                                                             John Franklin.

Annonser

Skåne OF
Orienteringsmagasinet 1 kr