Svenska Orienteringsförbundet

Inlägg i OLA > Resultatutskrift under tävlingen svåratt formatera bra

  • Björn Karlsson
    lördag 2 maj 2015 klockan 20:00

    På vår tävling OK Orintos Vårtävling har vi en resultattavla med plastfickor för A4-papper, det är beräknat för ett visst antal löpare er A4-sida. När vi körde med OE2003 var det enkelt att ställa in en teckenhöjd så att rätt antal löpare per sida erhölls på resultatitskriften, men med OLA går det inte eftersom klubbnamnet är placerat under löparens namn (går inte att ändra på vad jag kunnat se). Vi får ha löjligt liten teckenhöjd för att kunna utnyttja den resultatutskriften. Vi fick ge upp det och skriva ut vanliga resultatlistor istället. Detta är sämre eftersom den inte kan göras automatiskt, och inte heller endast för klasser med förändringar.

Annonser

Orienteringsmagasinet 1 kr
Skåne OF