Svenska Orienteringsförbundet

Externa tjänster

Centralt IT-system

Eventor är svensk orienterings centrala IT-system. Kopplat till Eventor finns ett antal externa tjänster, vilka använder samma persondata, organisationsdata samt inloggningsuppgifter som i Eventor. Uppgifterna är i sin tur hämtade från IdrottOnline, Riksidrottsförbundets centrala IT-system.

För att kunna administrera en extern tjänst kan en viss roll i Eventor behövas. Dessa roller listas nedan. Notera att du med rollen Administratör i Eventor alltid kan administrera en extern tjänst.

Ordna behörighet

Saknar du behörighet, kontakta klubbens Eventor-administratör. De eller dessa finns listade under Klubben >> Om klubben.

Vill du göra en uppdatering av persondata, organisationsdata eller användaruppgifter, gå via din klubbs IdrottOnline-hemsida. Länk till IdrottOnline-hemsidan finns via Klubben >> IdrottOnline-hemsidan.


Förteckning över tjänster

Tjänst Roll för administrationLänk
NaturpassområdenAdministratör, Naturpassansvarignaturpassomraden.orientering.se

Annonser