Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Swedish League, medel, med Ändå Något

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,41 15
17-20 år 4,18 4
21-34 år 4,65 5
35-54 år 4,24 3
55- år 4,43 3
Kvinnor 4,15 6
Män 4,56 9
Tävlande 4,41 15
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  60 %
  27 %
  13 %
  4,47 15
  17-20 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  21-34 år
  60 %
  40 %
  4,60 5
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  55- år
  100 %
  5,00 3
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 6
  Män
  78 %
  22 %
  4,78 9
  Tävlande
  60 %
  27 %
  13 %
  4,47 15
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  33 %
  13 %
  13 %
  7 %
  3,93 15
  17-20 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,00 4
  21-34 år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,00 5
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 3
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Kvinnor
  17 %
  50 %
  17 %
  17 %
  3,80 6
  Män
  44 %
  22 %
  22 %
  11 %
  4,00 9
  Tävlande
  33 %
  33 %
  13 %
  13 %
  7 %
  3,93 15
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  100 %
  5,00 15
  17-20 år
  100 %
  5,00 4
  21-34 år
  100 %
  5,00 5
  35-54 år
  100 %
  5,00 3
  55- år
  100 %
  5,00 3
  Kvinnor
  100 %
  5,00 6
  Män
  100 %
  5,00 9
  Tävlande
  100 %
  5,00 15
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  67 %
  20 %
  7 %
  7 %
  4,47 15
  17-20 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,00 4
  21-34 år
  80 %
  20 %
  4,80 5
  35-54 år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Kvinnor
  67 %
  17 %
  17 %
  4,33 6
  Män
  67 %
  22 %
  11 %
  4,56 9
  Tävlande
  67 %
  20 %
  7 %
  7 %
  4,47 15
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  40 %
  7 %
  7 %
  7 %
  4,00 15
  17-20 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  21-34 år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,67 3
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,33 3
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  17 %
  17 %
  3,83 6
  Män
  44 %
  44 %
  11 %
  4,11 9
  Tävlande
  40 %
  40 %
  7 %
  7 %
  7 %
  4,00 15
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  47 %
  33 %
  7 %
  7 %
  7 %
  4,29 15
  17-20 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  21-34 år
  80 %
  20 %
  4,80 5
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,67 3
  Kvinnor
  17 %
  50 %
  17 %
  17 %
  4,00 6
  Män
  67 %
  22 %
  11 %
  4,44 9
  Tävlande
  47 %
  33 %
  7 %
  7 %
  7 %
  4,29 15
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  60 %
  27 %
  7 %
  7 %
  4,57 15
  17-20 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  21-34 år
  80 %
  20 %
  4,80 5
  35-54 år
  67 %
  33 %
  4,00 3
  55- år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  Kvinnor
  33 %
  50 %
  17 %
  4,40 6
  Män
  78 %
  11 %
  11 %
  4,67 9
  Tävlande
  60 %
  27 %
  7 %
  7 %
  4,57 15
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  47 %
  7 %
  7 %
  4,20 15
  17-20 år
  50 %
  25 %
  25 %
  3,25 4
  21-34 år
  80 %
  20 %
  4,80 5
  35-54 år
  100 %
  4,00 3
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Kvinnor
  17 %
  67 %
  17 %
  4,00 6
  Män
  56 %
  33 %
  11 %
  4,33 9
  Tävlande
  40 %
  47 %
  7 %
  7 %
  4,20 15
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  53 %
  20 %
  7 %
  7 %
  13 %
  4,38 15
  17-20 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,50 4
  21-34 år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,50 5
  35-54 år
  67 %
  33 %
  5,00 3
  55- år
  100 %
  5,00 3
  Kvinnor
  17 %
  33 %
  17 %
  17 %
  17 %
  3,60 6
  Män
  78 %
  11 %
  11 %
  4,88 9
  Tävlande
  53 %
  20 %
  7 %
  7 %
  13 %
  4,38 15
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  67 %
  20 %
  13 %
  4,77 15
  17-20 år
  75 %
  25 %
  5,00 4
  21-34 år
  80 %
  20 %
  4,80 5
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 6
  Män
  89 %
  11 %
  4,89 9
  Tävlande
  67 %
  20 %
  13 %
  4,77 15

Annonser

Mila