Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, O-Ringen Borås 2015, elitsprint/MTB-O 1

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,47 14
21-34 år 4,00 2
35-54 år 3,21 6
55- år 3,53 6
Kvinnor 3,92 6
Män 3,10 8
Tävlande 3,49 12
Ej tävlande 3,29 2
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  7 %
  29 %
  43 %
  7 %
  14 %
  3,07 14
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  33 %
  33 %
  17 %
  17 %
  2,83 6
  55- år
  33 %
  67 %
  3,33 6
  Kvinnor
  17 %
  50 %
  17 %
  17 %
  3,50 6
  Män
  13 %
  63 %
  13 %
  13 %
  2,75 8
  Tävlande
  8 %
  25 %
  42 %
  8 %
  17 %
  3,00 12
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  7 %
  14 %
  29 %
  36 %
  14 %
  2,64 14
  21-34 år
  50 %
  50 %
  2,50 2
  35-54 år
  17 %
  17 %
  17 %
  33 %
  17 %
  2,83 6
  55- år
  50 %
  50 %
  2,50 6
  Kvinnor
  17 %
  33 %
  33 %
  17 %
  3,33 6
  Män
  25 %
  63 %
  13 %
  2,13 8
  Tävlande
  8 %
  17 %
  25 %
  42 %
  8 %
  2,75 12
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  2,00 2
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  21 %
  14 %
  7 %
  7 %
  4,23 14
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  33 %
  33 %
  17 %
  17 %
  3,83 6
  55- år
  50 %
  17 %
  17 %
  17 %
  4,40 6
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 6
  Män
  38 %
  13 %
  25 %
  13 %
  13 %
  3,86 8
  Tävlande
  58 %
  17 %
  8 %
  8 %
  8 %
  4,36 12
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  43 %
  21 %
  14 %
  3,57 14
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  17 %
  33 %
  33 %
  17 %
  3,33 6
  55- år
  17 %
  67 %
  17 %
  4,00 6
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  17 %
  17 %
  3,67 6
  Män
  13 %
  50 %
  25 %
  13 %
  3,50 8
  Tävlande
  25 %
  42 %
  25 %
  8 %
  3,75 12
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  2,50 2
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  29 %
  7 %
  7 %
  29 %
  7 %
  3,08 14
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  17 %
  33 %
  33 %
  17 %
  3,00 6
  55- år
  17 %
  17 %
  17 %
  17 %
  33 %
  2,67 6
  Kvinnor
  50 %
  33 %
  17 %
  4,00 6
  Män
  25 %
  13 %
  13 %
  38 %
  13 %
  2,29 8
  Tävlande
  25 %
  25 %
  8 %
  8 %
  33 %
  3,00 12
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  21 %
  36 %
  7 %
  7 %
  7 %
  3,46 14
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  17 %
  33 %
  17 %
  17 %
  17 %
  3,60 6
  55- år
  17 %
  17 %
  50 %
  17 %
  3,17 6
  Kvinnor
  50 %
  17 %
  33 %
  4,17 6
  Män
  25 %
  38 %
  13 %
  13 %
  13 %
  2,86 8
  Tävlande
  25 %
  25 %
  33 %
  8 %
  8 %
  3,50 12
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,00 2
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  21 %
  36 %
  7 %
  7 %
  3,77 14
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  17 %
  33 %
  17 %
  17 %
  17 %
  3,60 6
  55- år
  33 %
  17 %
  50 %
  3,83 6
  Kvinnor
  67 %
  17 %
  17 %
  4,50 6
  Män
  25 %
  50 %
  13 %
  13 %
  3,14 8
  Tävlande
  25 %
  25 %
  42 %
  8 %
  3,67 12
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  5,00 2
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  14 %
  43 %
  29 %
  7 %
  7 %
  3,69 14
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  33 %
  33 %
  17 %
  17 %
  3,20 6
  55- år
  17 %
  50 %
  33 %
  3,83 6
  Kvinnor
  17 %
  83 %
  4,17 6
  Män
  13 %
  13 %
  50 %
  13 %
  13 %
  3,29 8
  Tävlande
  17 %
  42 %
  33 %
  8 %
  3,67 12
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  29 %
  21 %
  7 %
  14 %
  3,92 14
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 6
  55- år
  33 %
  33 %
  17 %
  17 %
  3,83 6
  Kvinnor
  33 %
  17 %
  33 %
  17 %
  3,67 6
  Män
  25 %
  38 %
  13 %
  25 %
  4,17 8
  Tävlande
  33 %
  33 %
  17 %
  8 %
  8 %
  4,00 12
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,00 2
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  14 %
  29 %
  29 %
  14 %
  14 %
  3,33 14
  21-34 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  35-54 år
  17 %
  33 %
  33 %
  17 %
  2,40 6
  55- år
  17 %
  50 %
  33 %
  3,83 6
  Kvinnor
  17 %
  33 %
  17 %
  17 %
  17 %
  3,40 6
  Män
  13 %
  25 %
  38 %
  13 %
  13 %
  3,29 8
  Tävlande
  17 %
  25 %
  33 %
  17 %
  8 %
  3,27 12
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,00 2

Annonser