Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, O-Ringen Borås 2015, etapp 3/MTB-O 2

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,98 41
-16 år 3,40 1
17-20 år 3,60 1
21-34 år 3,88 3
35-54 år 4,00 24
55- år 4,04 12
Kvinnor 3,99 11
Män 3,98 30
Tävlande 3,98 41
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  56 %
  7 %
  5 %
  5 %
  4,10 41
  -16 år
  100 %
  2,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,00 3
  35-54 år
  33 %
  50 %
  8 %
  4 %
  4 %
  4,17 24
  55- år
  25 %
  67 %
  8 %
  4,17 12
  Kvinnor
  18 %
  55 %
  9 %
  18 %
  4,11 11
  Män
  30 %
  57 %
  7 %
  7 %
  4,10 30
  Tävlande
  27 %
  56 %
  7 %
  5 %
  5 %
  4,10 41
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  34 %
  20 %
  15 %
  7 %
  10 %
  3,38 41
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  35-54 år
  13 %
  33 %
  21 %
  17 %
  8 %
  8 %
  3,27 24
  55- år
  17 %
  33 %
  17 %
  17 %
  8 %
  8 %
  3,36 12
  Kvinnor
  9 %
  27 %
  18 %
  36 %
  9 %
  2,91 11
  Män
  17 %
  37 %
  20 %
  7 %
  7 %
  13 %
  3,58 30
  Tävlande
  15 %
  34 %
  20 %
  15 %
  7 %
  10 %
  3,38 41
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  24 %
  29 %
  10 %
  10 %
  5 %
  22 %
  3,75 41
  -16 år
  100 %
  1,00 1
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  33 %
  67 %
  4,00 3
  35-54 år
  21 %
  33 %
  13 %
  8 %
  4 %
  21 %
  3,74 24
  55- år
  42 %
  25 %
  17 %
  17 %
  4,10 12
  Kvinnor
  36 %
  27 %
  18 %
  9 %
  9 %
  4,00 11
  Män
  20 %
  30 %
  7 %
  10 %
  7 %
  27 %
  3,64 30
  Tävlande
  24 %
  29 %
  10 %
  10 %
  5 %
  22 %
  3,75 41
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  34 %
  51 %
  7 %
  5 %
  2 %
  4,10 41
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  35-54 år
  38 %
  42 %
  8 %
  8 %
  4 %
  4,00 24
  55- år
  33 %
  67 %
  4,33 12
  Kvinnor
  45 %
  45 %
  9 %
  4,18 11
  Män
  30 %
  53 %
  10 %
  7 %
  4,07 30
  Tävlande
  34 %
  51 %
  7 %
  5 %
  2 %
  4,10 41
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  39 %
  37 %
  15 %
  7 %
  2 %
  4,02 41
  -16 år
  100 %
  2,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  35-54 år
  42 %
  38 %
  8 %
  8 %
  4 %
  4,04 24
  55- år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 12
  Kvinnor
  55 %
  36 %
  9 %
  4,36 11
  Män
  33 %
  37 %
  20 %
  7 %
  3 %
  3,90 30
  Tävlande
  39 %
  37 %
  15 %
  7 %
  2 %
  4,02 41
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  54 %
  15 %
  2 %
  4,10 41
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  35-54 år
  29 %
  54 %
  13 %
  4 %
  4,08 24
  55- år
  17 %
  67 %
  17 %
  4,00 12
  Kvinnor
  27 %
  64 %
  9 %
  4,18 11
  Män
  30 %
  50 %
  17 %
  3 %
  4,07 30
  Tävlande
  29 %
  54 %
  15 %
  2 %
  4,10 41
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  41 %
  39 %
  12 %
  2 %
  5 %
  4,10 41
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,33 3
  35-54 år
  46 %
  38 %
  13 %
  4 %
  4,21 24
  55- år
  42 %
  42 %
  8 %
  8 %
  4,08 12
  Kvinnor
  64 %
  36 %
  4,64 11
  Män
  33 %
  40 %
  17 %
  3 %
  7 %
  3,90 30
  Tävlande
  41 %
  39 %
  12 %
  2 %
  5 %
  4,10 41
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  41 %
  39 %
  12 %
  5 %
  2 %
  4,20 41
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  35-54 år
  46 %
  38 %
  8 %
  4 %
  4 %
  4,30 24
  55- år
  42 %
  33 %
  17 %
  8 %
  4,08 12
  Kvinnor
  36 %
  45 %
  18 %
  4,18 11
  Män
  43 %
  37 %
  10 %
  7 %
  3 %
  4,21 30
  Tävlande
  41 %
  39 %
  12 %
  5 %
  2 %
  4,20 41
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  32 %
  7 %
  2 %
  29 %
  4,24 41
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  33 %
  67 %
  3,00 3
  35-54 år
  29 %
  38 %
  4 %
  29 %
  4,35 24
  55- år
  33 %
  33 %
  8 %
  25 %
  4,22 12
  Kvinnor
  18 %
  9 %
  18 %
  9 %
  45 %
  3,67 11
  Män
  33 %
  40 %
  3 %
  23 %
  4,39 30
  Tävlande
  29 %
  32 %
  7 %
  2 %
  29 %
  4,24 41
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  32 %
  39 %
  12 %
  2 %
  12 %
  2 %
  3,78 41
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  1,00 1
  21-34 år
  67 %
  33 %
  2,67 3
  35-54 år
  33 %
  46 %
  8 %
  13 %
  3,88 24
  55- år
  33 %
  42 %
  8 %
  8 %
  8 %
  4,00 12
  Kvinnor
  18 %
  27 %
  36 %
  9 %
  9 %
  3,50 11
  Män
  37 %
  43 %
  3 %
  3 %
  13 %
  3,87 30
  Tävlande
  32 %
  39 %
  12 %
  2 %
  12 %
  2 %
  3,78 41

Annonser