Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Tibrotrippeln, dag 2, medel

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,00 20
17-20 år 3,35 2
35-54 år 4,10 10
55- år 4,04 8
Kvinnor 3,75 5
Män 4,09 15
Tävlande 4,00 20
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  40 %
  15 %
  5 %
  4,26 20
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 10
  55- år
  38 %
  38 %
  25 %
  4,13 8
  Kvinnor
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  Män
  40 %
  40 %
  13 %
  7 %
  4,29 15
  Tävlande
  40 %
  40 %
  15 %
  5 %
  4,26 20
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  65 %
  10 %
  4,15 20
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  30 %
  60 %
  10 %
  4,20 10
  55- år
  25 %
  75 %
  4,25 8
  Kvinnor
  80 %
  20 %
  3,80 5
  Män
  33 %
  60 %
  7 %
  4,27 15
  Tävlande
  25 %
  65 %
  10 %
  4,15 20
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  45 %
  25 %
  15 %
  5 %
  3,37 20
  17-20 år
  50 %
  50 %
  2,50 2
  35-54 år
  10 %
  50 %
  30 %
  10 %
  3,50 10
  55- år
  13 %
  38 %
  25 %
  13 %
  13 %
  3,43 8
  Kvinnor
  20 %
  60 %
  20 %
  2,80 5
  Män
  13 %
  53 %
  13 %
  13 %
  7 %
  3,57 15
  Tävlande
  10 %
  45 %
  25 %
  15 %
  5 %
  3,37 20
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  65 %
  15 %
  4,05 20
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  20 %
  70 %
  10 %
  4,10 10
  55- år
  25 %
  63 %
  13 %
  4,13 8
  Kvinnor
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 5
  Män
  20 %
  67 %
  13 %
  4,07 15
  Tävlande
  20 %
  65 %
  15 %
  4,05 20
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  55 %
  20 %
  10 %
  5 %
  3,55 20
  17-20 år
  100 %
  3,00 2
  35-54 år
  10 %
  60 %
  20 %
  10 %
  3,70 10
  55- år
  13 %
  63 %
  13 %
  13 %
  3,50 8
  Kvinnor
  40 %
  60 %
  3,40 5
  Män
  13 %
  60 %
  7 %
  13 %
  7 %
  3,60 15
  Tävlande
  10 %
  55 %
  20 %
  10 %
  5 %
  3,55 20
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  55 %
  20 %
  4,05 20
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 10
  55- år
  38 %
  50 %
  13 %
  4,25 8
  Kvinnor
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 5
  Män
  27 %
  53 %
  20 %
  4,07 15
  Tävlande
  25 %
  55 %
  20 %
  4,05 20
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  40 %
  10 %
  10 %
  4,00 20
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  30 %
  50 %
  10 %
  10 %
  3,90 10
  55- år
  50 %
  38 %
  13 %
  4,38 8
  Kvinnor
  20 %
  60 %
  20 %
  3,60 5
  Män
  47 %
  33 %
  13 %
  7 %
  4,13 15
  Tävlande
  40 %
  40 %
  10 %
  10 %
  4,00 20
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  45 %
  35 %
  10 %
  5 %
  5 %
  4,10 20
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  40 %
  50 %
  10 %
  4,30 10
  55- år
  50 %
  25 %
  13 %
  13 %
  3,88 8
  Kvinnor
  40 %
  20 %
  20 %
  20 %
  3,80 5
  Män
  47 %
  40 %
  7 %
  7 %
  4,20 15
  Tävlande
  45 %
  35 %
  10 %
  5 %
  5 %
  4,10 20
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  45 %
  35 %
  10 %
  10 %
  4,39 20
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  50 %
  30 %
  20 %
  4,63 10
  55- år
  38 %
  50 %
  13 %
  4,25 8
  Kvinnor
  20 %
  20 %
  40 %
  20 %
  3,75 5
  Män
  53 %
  40 %
  7 %
  4,57 15
  Tävlande
  45 %
  35 %
  10 %
  10 %
  4,39 20
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  45 %
  35 %
  5 %
  15 %
  4,41 20
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  50 %
  40 %
  10 %
  4,30 10
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,67 8
  Kvinnor
  40 %
  40 %
  20 %
  4,50 5
  Män
  47 %
  33 %
  7 %
  13 %
  4,38 15
  Tävlande
  45 %
  35 %
  5 %
  15 %
  4,41 20
 • Fråga 12

  Hur väl anser du att valt tävlingsområde passar för aktuell disciplin (sprint, medel, lång, natt, stafett, osv.)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  35 %
  20 %
  5 %
  5 %
  10 %
  3,78 20
  17-20 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  30 %
  30 %
  20 %
  20 %
  4,13 10
  55- år
  25 %
  38 %
  25 %
  13 %
  3,63 8
  Kvinnor
  80 %
  20 %
  3,60 5
  Män
  33 %
  20 %
  27 %
  7 %
  13 %
  3,85 15
  Tävlande
  25 %
  35 %
  20 %
  5 %
  5 %
  10 %
  3,78 20

Annonser