Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, DM, sprint, Värmland

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,87 13
21-34 år 3,60 3
35-54 år 3,95 6
55- år 3,95 4
Kvinnor 3,95 4
Män 3,83 9
Tävlande 3,87 13
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  46 %
  31 %
  3,92 13
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 6
  55- år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Män
  22 %
  33 %
  44 %
  3,78 9
  Tävlande
  23 %
  46 %
  31 %
  3,92 13
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  8 %
  54 %
  31 %
  8 %
  3,62 13
  21-34 år
  33 %
  67 %
  3,33 3
  35-54 år
  17 %
  67 %
  17 %
  3,83 6
  55- år
  50 %
  50 %
  3,50 4
  Kvinnor
  75 %
  25 %
  3,75 4
  Män
  11 %
  44 %
  33 %
  11 %
  3,56 9
  Tävlande
  8 %
  54 %
  31 %
  8 %
  3,62 13
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  8 %
  77 %
  15 %
  3,92 13
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  35-54 år
  17 %
  67 %
  17 %
  4,00 6
  55- år
  100 %
  4,00 4
  Kvinnor
  100 %
  4,00 4
  Män
  11 %
  67 %
  22 %
  3,89 9
  Tävlande
  8 %
  77 %
  15 %
  3,92 13
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  62 %
  15 %
  8 %
  3,85 13
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  35-54 år
  17 %
  50 %
  17 %
  17 %
  3,67 6
  55- år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Kvinnor
  75 %
  25 %
  3,75 4
  Män
  22 %
  56 %
  11 %
  11 %
  3,89 9
  Tävlande
  15 %
  62 %
  15 %
  8 %
  3,85 13
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  54 %
  23 %
  4,00 13
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 6
  55- år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Kvinnor
  100 %
  4,00 4
  Män
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 9
  Tävlande
  23 %
  54 %
  23 %
  4,00 13
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  54 %
  38 %
  8 %
  4,46 13
  21-34 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  35-54 år
  67 %
  17 %
  17 %
  4,50 6
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Män
  67 %
  22 %
  11 %
  4,56 9
  Tävlande
  54 %
  38 %
  8 %
  4,46 13
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  38 %
  8 %
  15 %
  3,77 13
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,33 3
  35-54 år
  67 %
  17 %
  17 %
  4,17 6
  55- år
  25 %
  50 %
  25 %
  3,50 4
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Män
  44 %
  22 %
  11 %
  22 %
  3,56 9
  Tävlande
  38 %
  38 %
  8 %
  15 %
  3,77 13
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  15 %
  62 %
  15 %
  8 %
  3,85 13
  21-34 år
  100 %
  4,00 3
  35-54 år
  17 %
  50 %
  17 %
  17 %
  3,67 6
  55- år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Män
  11 %
  56 %
  22 %
  11 %
  3,67 9
  Tävlande
  15 %
  62 %
  15 %
  8 %
  3,85 13
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  8 %
  15 %
  54 %
  15 %
  8 %
  3,17 13
  21-34 år
  67 %
  33 %
  2,67 3
  35-54 år
  17 %
  33 %
  33 %
  17 %
  3,50 6
  55- år
  75 %
  25 %
  3,00 4
  Kvinnor
  50 %
  25 %
  25 %
  2,67 4
  Män
  11 %
  22 %
  56 %
  11 %
  3,33 9
  Tävlande
  8 %
  15 %
  54 %
  15 %
  8 %
  3,17 13
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  62 %
  15 %
  4,08 13
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  35-54 år
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
  55- år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Kvinnor
  100 %
  4,00 4
  Män
  33 %
  44 %
  22 %
  4,11 9
  Tävlande
  23 %
  62 %
  15 %
  4,08 13

Annonser