Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Frosta OK, medel

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,89 15
21-34 år 3,63 3
35-54 år 4,00 7
55- år 3,90 5
Kvinnor 4,20 2
Män 3,84 13
Tävlande 3,89 15
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  47 %
  13 %
  7 %
  4,07 15
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  35-54 år
  43 %
  43 %
  14 %
  4,14 7
  55- år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  31 %
  46 %
  15 %
  8 %
  4,00 13
  Tävlande
  33 %
  47 %
  13 %
  7 %
  4,07 15
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  33 %
  20 %
  7 %
  4,07 15
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  35-54 år
  43 %
  14 %
  29 %
  14 %
  3,86 7
  55- år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  38 %
  31 %
  23 %
  8 %
  4,00 13
  Tävlande
  40 %
  33 %
  20 %
  7 %
  4,07 15
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  67 %
  33 %
  4,67 15
  21-34 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  35-54 år
  86 %
  14 %
  4,86 7
  55- år
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Kvinnor
  100 %
  5,00 2
  Män
  62 %
  38 %
  4,62 13
  Tävlande
  67 %
  33 %
  4,67 15
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  60 %
  27 %
  13 %
  4,47 15
  21-34 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  35-54 år
  71 %
  29 %
  4,43 7
  55- år
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Kvinnor
  100 %
  5,00 2
  Män
  54 %
  31 %
  15 %
  4,38 13
  Tävlande
  60 %
  27 %
  13 %
  4,47 15
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  33 %
  27 %
  13 %
  7 %
  3,47 15
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  35-54 år
  43 %
  14 %
  29 %
  14 %
  3,86 7
  55- år
  60 %
  20 %
  20 %
  3,20 5
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Män
  23 %
  31 %
  23 %
  15 %
  8 %
  3,46 13
  Tävlande
  20 %
  33 %
  27 %
  13 %
  7 %
  3,47 15
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  60 %
  7 %
  3,27 15
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  35-54 år
  43 %
  57 %
  3,43 7
  55- år
  20 %
  80 %
  3,20 5
  Kvinnor
  100 %
  3,00 2
  Män
  38 %
  54 %
  8 %
  3,31 13
  Tävlande
  33 %
  60 %
  7 %
  3,27 15
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  7 %
  20 %
  40 %
  20 %
  13 %
  2,87 15
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  2,67 3
  35-54 år
  29 %
  71 %
  3,29 7
  55- år
  20 %
  20 %
  40 %
  20 %
  2,40 5
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,00 2
  Män
  23 %
  38 %
  23 %
  15 %
  2,69 13
  Tävlande
  7 %
  20 %
  40 %
  20 %
  13 %
  2,87 15
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  47 %
  13 %
  13 %
  7 %
  3,64 15
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  35-54 år
  29 %
  43 %
  14 %
  14 %
  3,71 7
  55- år
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  3,50 5
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  15 %
  46 %
  15 %
  15 %
  8 %
  3,50 13
  Tävlande
  20 %
  47 %
  13 %
  13 %
  7 %
  3,64 15
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  53 %
  13 %
  4,20 15
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  35-54 år
  43 %
  43 %
  14 %
  4,29 7
  55- år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,00 2
  Män
  31 %
  62 %
  8 %
  4,23 13
  Tävlande
  33 %
  53 %
  13 %
  4,20 15
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 15
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  35-54 år
  43 %
  29 %
  29 %
  4,14 7
  55- år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,00 2
  Män
  38 %
  46 %
  15 %
  4,23 13
  Tävlande
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 15
 • Fråga 12

  Hur var startplatsen och vägen dit?

  Inga svar har lämnats in för den här frågan.

Annonser

Mila