Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Hästveda OK, lång

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,75 24
21-34 år 4,12 2
35-54 år 3,51 5
55- år 3,78 17
Kvinnor 4,17 3
Män 3,69 21
Tävlande 3,73 23
Ej tävlande 4,20 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  46 %
  17 %
  4,21 24
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  20 %
  20 %
  60 %
  3,60 5
  55- år
  47 %
  53 %
  4,47 17
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,33 3
  Män
  33 %
  52 %
  14 %
  4,19 21
  Tävlande
  35 %
  48 %
  17 %
  4,17 23
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  21 %
  21 %
  17 %
  4 %
  4 %
  3,65 24
  21-34 år
  50 %
  50 %
  2,00 2
  35-54 år
  40 %
  40 %
  20 %
  3,60 5
  55- år
  35 %
  29 %
  12 %
  18 %
  6 %
  3,88 17
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  29 %
  24 %
  24 %
  14 %
  5 %
  5 %
  3,60 21
  Tävlande
  30 %
  22 %
  22 %
  17 %
  4 %
  4 %
  3,59 23
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  63 %
  33 %
  4 %
  4,58 24
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 5
  55- år
  65 %
  35 %
  4,65 17
  Kvinnor
  100 %
  5,00 3
  Män
  57 %
  38 %
  5 %
  4,52 21
  Tävlande
  61 %
  35 %
  4 %
  4,57 23
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  54 %
  13 %
  4 %
  4,17 24
  21-34 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  35-54 år
  60 %
  40 %
  3,60 5
  55- år
  35 %
  59 %
  6 %
  4,29 17
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  24 %
  57 %
  14 %
  5 %
  4,10 21
  Tävlande
  30 %
  52 %
  13 %
  4 %
  4,18 23
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  8 %
  21 %
  46 %
  8 %
  17 %
  2,96 24
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  20 %
  80 %
  3,20 5
  55- år
  6 %
  24 %
  35 %
  12 %
  24 %
  2,76 17
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  5 %
  19 %
  48 %
  10 %
  19 %
  2,81 21
  Tävlande
  9 %
  22 %
  43 %
  9 %
  17 %
  2,96 23
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  8 %
  21 %
  21 %
  33 %
  17 %
  2,71 24
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  20 %
  40 %
  40 %
  2,80 5
  55- år
  6 %
  18 %
  18 %
  35 %
  24 %
  2,47 17
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Män
  10 %
  14 %
  19 %
  38 %
  19 %
  2,57 21
  Tävlande
  9 %
  17 %
  22 %
  35 %
  17 %
  2,65 23
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  25 %
  21 %
  29 %
  4 %
  3,29 24
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  20 %
  20 %
  60 %
  3,00 5
  55- år
  18 %
  24 %
  29 %
  24 %
  6 %
  3,24 17
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  Män
  24 %
  24 %
  19 %
  29 %
  5 %
  3,33 21
  Tävlande
  17 %
  26 %
  22 %
  30 %
  4 %
  3,22 23
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  33 %
  38 %
  4 %
  8 %
  4 %
  3,39 24
  21-34 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  35-54 år
  20 %
  60 %
  20 %
  3,00 5
  55- år
  6 %
  47 %
  35 %
  6 %
  6 %
  3,41 17
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  10 %
  33 %
  38 %
  5 %
  10 %
  5 %
  3,30 21
  Tävlande
  13 %
  35 %
  35 %
  4 %
  9 %
  4 %
  3,41 23
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  54 %
  8 %
  17 %
  4,15 24
  21-34 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  35-54 år
  40 %
  40 %
  20 %
  3,50 5
  55- år
  24 %
  65 %
  12 %
  4,27 17
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  Män
  19 %
  57 %
  10 %
  14 %
  4,11 21
  Tävlande
  22 %
  57 %
  4 %
  17 %
  4,21 23
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  42 %
  4 %
  4 %
  4,48 24
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  55- år
  53 %
  35 %
  6 %
  6 %
  4,50 17
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  48 %
  43 %
  5 %
  5 %
  4,45 21
  Tävlande
  48 %
  43 %
  4 %
  4 %
  4,45 23
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 12

  Hur var startplatsen och vägen dit?

  Inga svar har lämnats in för den här frågan.

Annonser