Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, O-Event, dag 3, Zoorienteringen

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,08 25
-16 år 3,86 5
17-20 år 4,09 1
21-34 år 4,03 3
35-54 år 4,09 11
55- år 4,36 5
Kvinnor 3,96 11
Män 4,16 14
Tävlande 4,10 22
Ej tävlande 3,90 3
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  44 %
  36 %
  20 %
  4,24 25
  -16 år
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 5
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  35-54 år
  45 %
  45 %
  9 %
  4,36 11
  55- år
  60 %
  40 %
  4,20 5
  Kvinnor
  27 %
  45 %
  27 %
  4,00 11
  Män
  57 %
  29 %
  14 %
  4,43 14
  Tävlande
  50 %
  36 %
  14 %
  4,36 22
  Ej tävlande
  33 %
  67 %
  3,33 3
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  40 %
  4 %
  8 %
  28 %
  4,00 25
  -16 år
  40 %
  60 %
  4,00 5
  17-20 år
  100 %
  2,00 1
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 3
  35-54 år
  27 %
  55 %
  18 %
  4,33 11
  55- år
  40 %
  20 %
  20 %
  20 %
  4,00 5
  Kvinnor
  9 %
  27 %
  9 %
  9 %
  45 %
  3,67 11
  Män
  29 %
  50 %
  7 %
  14 %
  4,17 14
  Tävlande
  23 %
  41 %
  5 %
  9 %
  23 %
  4,00 22
  Ej tävlande
  33 %
  67 %
  4,00 3
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  72 %
  12 %
  12 %
  4 %
  4,63 25
  -16 år
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 5
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  35-54 år
  73 %
  18 %
  9 %
  4,64 11
  55- år
  80 %
  20 %
  5,00 5
  Kvinnor
  73 %
  18 %
  9 %
  4,60 11
  Män
  71 %
  21 %
  7 %
  4,64 14
  Tävlande
  77 %
  9 %
  14 %
  4,64 22
  Ej tävlande
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  16 %
  76 %
  4 %
  4 %
  4,13 25
  -16 år
  100 %
  4,00 5
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  35-54 år
  9 %
  91 %
  4,09 11
  55- år
  60 %
  20 %
  20 %
  4,75 5
  Kvinnor
  82 %
  9 %
  9 %
  3,90 11
  Män
  29 %
  71 %
  4,29 14
  Tävlande
  18 %
  77 %
  5 %
  4,14 22
  Ej tävlande
  67 %
  33 %
  4,00 3
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  28 %
  32 %
  20 %
  16 %
  4 %
  3,75 25
  -16 år
  20 %
  60 %
  20 %
  3,00 5
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  35-54 år
  36 %
  45 %
  18 %
  4,00 11
  55- år
  60 %
  20 %
  20 %
  4,25 5
  Kvinnor
  18 %
  27 %
  18 %
  27 %
  9 %
  3,40 11
  Män
  36 %
  36 %
  21 %
  7 %
  4,00 14
  Tävlande
  32 %
  27 %
  23 %
  18 %
  3,73 22
  Ej tävlande
  67 %
  33 %
  4,00 3
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  24 %
  56 %
  12 %
  4 %
  4 %
  4,04 25
  -16 år
  20 %
  40 %
  40 %
  3,80 5
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  35-54 år
  91 %
  9 %
  3,91 11
  55- år
  60 %
  20 %
  20 %
  4,25 5
  Kvinnor
  9 %
  55 %
  18 %
  9 %
  9 %
  3,70 11
  Män
  36 %
  57 %
  7 %
  4,29 14
  Tävlande
  27 %
  55 %
  14 %
  5 %
  4,05 22
  Ej tävlande
  67 %
  33 %
  4,00 3
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  44 %
  8 %
  4 %
  4 %
  4,25 25
  -16 år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,00 5
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  27 %
  64 %
  9 %
  4,18 11
  55- år
  60 %
  20 %
  20 %
  4,50 5
  Kvinnor
  36 %
  45 %
  9 %
  9 %
  4,30 11
  Män
  43 %
  43 %
  7 %
  7 %
  4,21 14
  Tävlande
  45 %
  41 %
  9 %
  5 %
  4,27 22
  Ej tävlande
  67 %
  33 %
  4,00 3
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  16 %
  56 %
  20 %
  8 %
  3,96 25
  -16 år
  20 %
  80 %
  4,20 5
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  35-54 år
  18 %
  36 %
  45 %
  3,73 11
  55- år
  60 %
  40 %
  4,00 5
  Kvinnor
  18 %
  64 %
  9 %
  9 %
  4,10 11
  Män
  14 %
  50 %
  29 %
  7 %
  3,85 14
  Tävlande
  18 %
  59 %
  18 %
  5 %
  4,00 22
  Ej tävlande
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 3
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  8 %
  24 %
  16 %
  24 %
  4 %
  24 %
  3,11 25
  -16 år
  20 %
  20 %
  20 %
  40 %
  3,20 5
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  35-54 år
  9 %
  27 %
  18 %
  27 %
  9 %
  9 %
  3,00 11
  55- år
  20 %
  80 %
  4,00 5
  Kvinnor
  9 %
  27 %
  9 %
  9 %
  9 %
  36 %
  3,29 11
  Män
  7 %
  21 %
  21 %
  36 %
  14 %
  3,00 14
  Tävlande
  9 %
  27 %
  14 %
  27 %
  5 %
  18 %
  3,11 22
  Ej tävlande
  33 %
  67 %
  3,00 3
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  24 %
  24 %
  12 %
  4,18 25
  -16 år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,00 5
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  35-54 år
  45 %
  18 %
  18 %
  18 %
  4,33 11
  55- år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  Kvinnor
  27 %
  36 %
  27 %
  9 %
  4,00 11
  Män
  50 %
  14 %
  21 %
  14 %
  4,33 14
  Tävlande
  45 %
  18 %
  27 %
  9 %
  4,20 22
  Ej tävlande
  67 %
  33 %
  4,00 3
 • Fråga 12

  Hur väl anser du att valt tävlingsområde passar för aktuell disciplin (sprint, medel, lång, natt, stafett, osv.)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  56 %
  24 %
  12 %
  4 %
  4 %
  4,38 25
  -16 år
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 5
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  64 %
  18 %
  9 %
  9 %
  4,36 11
  55- år
  60 %
  20 %
  20 %
  4,50 5
  Kvinnor
  55 %
  18 %
  9 %
  9 %
  9 %
  4,30 11
  Män
  57 %
  29 %
  14 %
  4,43 14
  Tävlande
  59 %
  23 %
  14 %
  5 %
  4,36 22
  Ej tävlande
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3

Annonser