Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Vikingaträffen, Five-O, #5

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,07 25
17-20 år 3,91 3
21-34 år 4,07 4
35-54 år 4,32 6
55- år 3,97 12
Kvinnor 4,14 8
Män 4,03 17
Tävlande 4,07 23
Ej tävlande 4,00 2
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  48 %
  12 %
  4,28 25
  17-20 år
  33 %
  67 %
  3,67 3
  21-34 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 6
  55- år
  25 %
  67 %
  8 %
  4,17 12
  Kvinnor
  38 %
  63 %
  4,38 8
  Män
  41 %
  41 %
  18 %
  4,24 17
  Tävlande
  43 %
  43 %
  13 %
  4,30 23
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  32 %
  52 %
  12 %
  4 %
  4,12 25
  17-20 år
  67 %
  33 %
  4,00 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 6
  55- år
  8 %
  67 %
  25 %
  3,83 12
  Kvinnor
  25 %
  63 %
  13 %
  4,13 8
  Män
  35 %
  47 %
  12 %
  6 %
  4,12 17
  Tävlande
  35 %
  52 %
  9 %
  4 %
  4,17 23
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  4 %
  36 %
  48 %
  4 %
  8 %
  3,43 25
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 4
  35-54 år
  33 %
  67 %
  3,33 6
  55- år
  8 %
  33 %
  50 %
  8 %
  3,55 12
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,50 8
  Män
  6 %
  29 %
  47 %
  6 %
  12 %
  3,40 17
  Tävlande
  4 %
  39 %
  48 %
  4 %
  4 %
  3,45 23
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,00 2
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  32 %
  44 %
  16 %
  8 %
  4,17 25
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  21-34 år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  35-54 år
  67 %
  33 %
  4,67 6
  55- år
  17 %
  42 %
  25 %
  17 %
  3,90 12
  Kvinnor
  50 %
  38 %
  13 %
  4,38 8
  Män
  24 %
  47 %
  18 %
  12 %
  4,07 17
  Tävlande
  35 %
  43 %
  13 %
  9 %
  4,24 23
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  56 %
  4 %
  4 %
  4,33 25
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  21-34 år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,33 6
  55- år
  42 %
  50 %
  8 %
  4,45 12
  Kvinnor
  38 %
  63 %
  4,38 8
  Män
  35 %
  53 %
  6 %
  6 %
  4,31 17
  Tävlande
  35 %
  57 %
  4 %
  4 %
  4,32 23
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  44 %
  16 %
  4 %
  4,12 25
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  21-34 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  35-54 år
  67 %
  33 %
  4,67 6
  55- år
  25 %
  50 %
  17 %
  8 %
  3,92 12
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 8
  Män
  41 %
  41 %
  12 %
  6 %
  4,18 17
  Tävlande
  35 %
  43 %
  17 %
  4 %
  4,09 23
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  20 %
  32 %
  28 %
  12 %
  4 %
  4 %
  3,54 25
  17-20 år
  33 %
  67 %
  3,00 3
  21-34 år
  25 %
  25 %
  50 %
  3,75 4
  35-54 år
  17 %
  50 %
  17 %
  17 %
  3,67 6
  55- år
  17 %
  33 %
  33 %
  8 %
  8 %
  3,55 12
  Kvinnor
  25 %
  38 %
  38 %
  3,88 8
  Män
  18 %
  29 %
  24 %
  18 %
  6 %
  6 %
  3,38 17
  Tävlande
  17 %
  30 %
  30 %
  13 %
  4 %
  4 %
  3,45 23
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 2
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  24 %
  44 %
  24 %
  8 %
  4,00 25
  17-20 år
  100 %
  4,00 3
  21-34 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  35-54 år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,33 6
  55- år
  17 %
  33 %
  33 %
  17 %
  3,80 12
  Kvinnor
  38 %
  38 %
  25 %
  4,13 8
  Män
  18 %
  47 %
  24 %
  12 %
  3,93 17
  Tävlande
  26 %
  43 %
  22 %
  9 %
  4,05 23
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 2
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  28 %
  40 %
  12 %
  8 %
  12 %
  4,00 25
  17-20 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  21-34 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,33 4
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,33 6
  55- år
  25 %
  42 %
  8 %
  8 %
  17 %
  4,00 12
  Kvinnor
  25 %
  38 %
  25 %
  13 %
  4,00 8
  Män
  29 %
  41 %
  6 %
  12 %
  12 %
  4,00 17
  Tävlande
  30 %
  35 %
  13 %
  9 %
  13 %
  4,00 23
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  60 %
  20 %
  4 %
  4 %
  12 %
  4,50 25
  17-20 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  21-34 år
  75 %
  25 %
  4,50 4
  35-54 år
  67 %
  17 %
  17 %
  4,80 6
  55- år
  50 %
  25 %
  8 %
  17 %
  4,30 12
  Kvinnor
  63 %
  13 %
  13 %
  13 %
  4,57 8
  Män
  59 %
  24 %
  6 %
  12 %
  4,47 17
  Tävlande
  61 %
  22 %
  4 %
  4 %
  9 %
  4,48 23
  Ej tävlande
  50 %
  50 %
  5,00 2
 • Fråga 12

  Hur väl anser du att valt tävlingsområde passar för aktuell disciplin (sprint, medel, lång, natt, stafett, osv.)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  40 %
  44 %
  12 %
  4 %
  4,20 25
  17-20 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  21-34 år
  25 %
  25 %
  50 %
  3,75 4
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 6
  55- år
  42 %
  42 %
  8 %
  8 %
  4,17 12
  Kvinnor
  38 %
  50 %
  13 %
  4,25 8
  Män
  41 %
  41 %
  12 %
  6 %
  4,18 17
  Tävlande
  43 %
  39 %
  13 %
  4 %
  4,22 23
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 2

Annonser