Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Trekvällars, etapp 1, lång

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,81 17
21-34 år 3,51 4
35-54 år 3,87 10
55- år 3,96 3
Kvinnor 3,77 5
Män 3,82 12
Tävlande 3,81 17
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  24 %
  47 %
  29 %
  3,94 17
  21-34 år
  25 %
  25 %
  50 %
  3,75 4
  35-54 år
  20 %
  50 %
  30 %
  3,90 10
  55- år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Kvinnor
  80 %
  20 %
  3,80 5
  Män
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 12
  Tävlande
  24 %
  47 %
  29 %
  3,94 17
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  18 %
  53 %
  18 %
  12 %
  4,00 17
  21-34 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  35-54 år
  10 %
  50 %
  20 %
  20 %
  3,88 10
  55- år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Kvinnor
  60 %
  20 %
  20 %
  3,75 5
  Män
  25 %
  50 %
  17 %
  8 %
  4,09 12
  Tävlande
  18 %
  53 %
  18 %
  12 %
  4,00 17
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  41 %
  12 %
  12 %
  35 %
  4,45 17
  21-34 år
  25 %
  75 %
  4,00 4
  35-54 år
  50 %
  20 %
  30 %
  4,43 10
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Kvinnor
  60 %
  40 %
  4,20 5
  Män
  33 %
  17 %
  50 %
  4,67 12
  Tävlande
  41 %
  12 %
  12 %
  35 %
  4,45 17
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  18 %
  35 %
  47 %
  3,71 17
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 4
  35-54 år
  20 %
  30 %
  50 %
  3,70 10
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Kvinnor
  20 %
  20 %
  60 %
  3,60 5
  Män
  17 %
  42 %
  42 %
  3,75 12
  Tävlande
  18 %
  35 %
  47 %
  3,71 17
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  35 %
  29 %
  24 %
  12 %
  3,76 17
  21-34 år
  25 %
  25 %
  50 %
  2,25 4
  35-54 år
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 10
  55- år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Kvinnor
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 5
  Män
  25 %
  33 %
  25 %
  17 %
  3,50 12
  Tävlande
  35 %
  29 %
  24 %
  12 %
  3,76 17
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  24 %
  53 %
  18 %
  6 %
  3,94 17
  21-34 år
  75 %
  25 %
  3,50 4
  35-54 år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 10
  55- år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Kvinnor
  40 %
  20 %
  40 %
  4,00 5
  Män
  17 %
  67 %
  8 %
  8 %
  3,92 12
  Tävlande
  24 %
  53 %
  18 %
  6 %
  3,94 17
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  6 %
  35 %
  35 %
  12 %
  12 %
  3,12 17
  21-34 år
  50 %
  25 %
  25 %
  3,00 4
  35-54 år
  10 %
  30 %
  30 %
  20 %
  10 %
  3,10 10
  55- år
  33 %
  67 %
  3,33 3
  Kvinnor
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  3,60 5
  Män
  33 %
  42 %
  8 %
  17 %
  2,92 12
  Tävlande
  6 %
  35 %
  35 %
  12 %
  12 %
  3,12 17
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  12 %
  41 %
  29 %
  18 %
  3,79 17
  21-34 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  35-54 år
  50 %
  30 %
  20 %
  3,63 10
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 3
  Kvinnor
  40 %
  20 %
  40 %
  3,67 5
  Män
  17 %
  42 %
  33 %
  8 %
  3,82 12
  Tävlande
  12 %
  41 %
  29 %
  18 %
  3,79 17
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  6 %
  35 %
  12 %
  6 %
  6 %
  35 %
  3,45 17
  21-34 år
  50 %
  25 %
  25 %
  3,67 4
  35-54 år
  40 %
  10 %
  10 %
  40 %
  3,33 10
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 3
  Kvinnor
  20 %
  20 %
  20 %
  40 %
  2,67 5
  Män
  8 %
  42 %
  8 %
  8 %
  33 %
  3,75 12
  Tävlande
  6 %
  35 %
  12 %
  6 %
  6 %
  35 %
  3,45 17
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  35 %
  29 %
  12 %
  6 %
  18 %
  4,07 17
  21-34 år
  25 %
  50 %
  25 %
  3,67 4
  35-54 år
  40 %
  30 %
  10 %
  20 %
  4,13 10
  55- år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Kvinnor
  20 %
  20 %
  20 %
  40 %
  3,33 5
  Män
  42 %
  33 %
  17 %
  8 %
  4,27 12
  Tävlande
  35 %
  29 %
  12 %
  6 %
  18 %
  4,07 17

Annonser