Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Trekvällars, etapp 2, medel

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,84 7
35-54 år 4,05 2
55- år 3,75 5
Kvinnor 3,79 2
Män 3,85 5
Tävlande 3,96 6
Ej tävlande 3,10 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  71 %
  4,29 7
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  55- år
  20 %
  80 %
  4,20 5
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Tävlande
  33 %
  67 %
  4,33 6
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  14 %
  57 %
  14 %
  14 %
  4,00 7
  35-54 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  55- år
  20 %
  60 %
  20 %
  4,25 5
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,00 2
  Män
  20 %
  60 %
  20 %
  4,00 5
  Tävlande
  17 %
  50 %
  17 %
  17 %
  4,00 6
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  57 %
  43 %
  4,57 7
  35-54 år
  100 %
  5,00 2
  55- år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  80 %
  20 %
  4,80 5
  Tävlande
  50 %
  50 %
  4,50 6
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  14 %
  86 %
  4,14 7
  35-54 år
  100 %
  4,00 2
  55- år
  20 %
  80 %
  4,20 5
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  20 %
  80 %
  4,20 5
  Tävlande
  100 %
  4,00 6
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  43 %
  43 %
  14 %
  3,14 7
  35-54 år
  100 %
  4,00 2
  55- år
  20 %
  60 %
  20 %
  2,80 5
  Kvinnor
  100 %
  3,00 2
  Män
  60 %
  20 %
  20 %
  3,20 5
  Tävlande
  50 %
  50 %
  3,50 6
  Ej tävlande
  100 %
  1,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  14 %
  71 %
  14 %
  3,71 7
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  55- år
  80 %
  20 %
  3,40 5
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  20 %
  60 %
  20 %
  3,60 5
  Tävlande
  17 %
  83 %
  4,17 6
  Ej tävlande
  100 %
  1,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  57 %
  14 %
  3,14 7
  35-54 år
  50 %
  50 %
  2,50 2
  55- år
  40 %
  60 %
  3,40 5
  Kvinnor
  100 %
  3,00 2
  Män
  40 %
  40 %
  20 %
  3,20 5
  Tävlande
  33 %
  50 %
  17 %
  3,17 6
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  71 %
  14 %
  14 %
  3,83 7
  35-54 år
  100 %
  4,00 2
  55- år
  60 %
  20 %
  20 %
  3,75 5
  Kvinnor
  100 %
  4,00 2
  Män
  60 %
  20 %
  20 %
  3,75 5
  Tävlande
  83 %
  17 %
  4,00 6
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  14 %
  29 %
  29 %
  14 %
  14 %
  3,50 7
  35-54 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  55- år
  40 %
  40 %
  20 %
  3,20 5
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Män
  20 %
  20 %
  20 %
  20 %
  20 %
  3,50 5
  Tävlande
  17 %
  33 %
  17 %
  17 %
  17 %
  3,60 6
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  43 %
  29 %
  14 %
  14 %
  4,00 7
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  55- år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,00 5
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  40 %
  20 %
  20 %
  20 %
  3,80 5
  Tävlande
  50 %
  33 %
  17 %
  4,33 6
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1

Annonser