Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Roslagshelg, lång

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,47 13
-16 år 4,89 1
21-34 år 4,11 2
35-54 år 4,50 6
55- år 4,50 4
Kvinnor 4,62 3
Män 4,42 10
Tävlande 4,47 13
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  54 %
  8 %
  4,42 13
  -16 år
  100 %
  1
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 6
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  30 %
  60 %
  10 %
  4,33 10
  Tävlande
  38 %
  54 %
  8 %
  4,42 13
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  54 %
  8 %
  4,31 13
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  40 %
  60 %
  4,40 10
  Tävlande
  38 %
  54 %
  8 %
  4,31 13
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  92 %
  8 %
  4,92 13
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  83 %
  17 %
  4,83 6
  55- år
  100 %
  5,00 4
  Kvinnor
  100 %
  5,00 3
  Män
  90 %
  10 %
  4,90 10
  Tävlande
  92 %
  8 %
  4,92 13
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  38 %
  23 %
  4,15 13
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 6
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 10
  Tävlande
  38 %
  38 %
  23 %
  4,15 13
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  77 %
  8 %
  8 %
  8 %
  4,46 13
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  83 %
  17 %
  4,83 6
  55- år
  75 %
  25 %
  4,50 4
  Kvinnor
  100 %
  5,00 3
  Män
  70 %
  10 %
  10 %
  10 %
  4,30 10
  Tävlande
  77 %
  8 %
  8 %
  8 %
  4,46 13
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  77 %
  15 %
  8 %
  4,62 13
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  83 %
  17 %
  4,83 6
  55- år
  75 %
  25 %
  4,25 4
  Kvinnor
  100 %
  5,00 3
  Män
  70 %
  20 %
  10 %
  4,50 10
  Tävlande
  77 %
  15 %
  8 %
  4,62 13
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  69 %
  15 %
  15 %
  4,54 13
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  83 %
  17 %
  4,83 6
  55- år
  75 %
  25 %
  4,50 4
  Kvinnor
  100 %
  5,00 3
  Män
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 10
  Tävlande
  69 %
  15 %
  15 %
  4,54 13
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  46 %
  23 %
  4,08 13
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  17 %
  67 %
  17 %
  4,00 6
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  30 %
  50 %
  20 %
  4,10 10
  Tävlande
  31 %
  46 %
  23 %
  4,08 13
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  31 %
  8 %
  23 %
  4,40 13
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  35-54 år
  17 %
  50 %
  33 %
  4,25 6
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,50 3
  Män
  40 %
  30 %
  10 %
  20 %
  4,38 10
  Tävlande
  38 %
  31 %
  8 %
  23 %
  4,40 13
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  85 %
  8 %
  8 %
  4,77 13
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 2
  35-54 år
  83 %
  17 %
  4,67 6
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Kvinnor
  100 %
  5,00 3
  Män
  80 %
  10 %
  10 %
  4,70 10
  Tävlande
  85 %
  8 %
  8 %
  4,77 13

Annonser

Orienteringsmagasinet 1 kr