Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Anebyorienteringen

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,57 11
21-34 år 4,63 1
35-54 år 4,58 6
55- år 4,55 4
Kvinnor 4,72 5
Män 4,45 6
Tävlande 4,60 10
Ej tävlande 4,22 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  55 %
  45 %
  4,55 11
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  67 %
  33 %
  4,67 6
  55- år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Kvinnor
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Män
  50 %
  50 %
  4,50 6
  Tävlande
  60 %
  40 %
  4,60 10
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  45 %
  36 %
  9 %
  9 %
  4,40 11
  21-34 år
  100 %
  1
  35-54 år
  67 %
  17 %
  17 %
  4,50 6
  55- år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Kvinnor
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  Män
  50 %
  33 %
  17 %
  4,60 6
  Tävlande
  50 %
  40 %
  10 %
  4,56 10
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  100 %
  5,00 11
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  100 %
  5,00 6
  55- år
  100 %
  5,00 4
  Kvinnor
  100 %
  5,00 5
  Män
  100 %
  5,00 6
  Tävlande
  100 %
  5,00 10
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  73 %
  27 %
  4,73 11
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  67 %
  33 %
  4,67 6
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Kvinnor
  80 %
  20 %
  4,80 5
  Män
  67 %
  33 %
  4,67 6
  Tävlande
  70 %
  30 %
  4,70 10
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  45 %
  45 %
  9 %
  4,36 11
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Kvinnor
  80 %
  20 %
  4,80 5
  Män
  17 %
  67 %
  17 %
  4,00 6
  Tävlande
  50 %
  40 %
  10 %
  4,40 10
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  64 %
  36 %
  4,64 11
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  67 %
  33 %
  4,67 6
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Kvinnor
  80 %
  20 %
  4,80 5
  Män
  50 %
  50 %
  4,50 6
  Tävlande
  70 %
  30 %
  4,70 10
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  55 %
  45 %
  4,55 11
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,33 6
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Kvinnor
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Män
  50 %
  50 %
  4,50 6
  Tävlande
  60 %
  40 %
  4,60 10
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  55 %
  9 %
  4,27 11
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,33 6
  55- år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  Kvinnor
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Män
  17 %
  67 %
  17 %
  4,00 6
  Tävlande
  40 %
  50 %
  10 %
  4,30 10
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  55 %
  27 %
  18 %
  4,67 11
  21-34 år
  100 %
  1
  35-54 år
  67 %
  17 %
  17 %
  4,80 6
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Kvinnor
  80 %
  20 %
  5,00 5
  Män
  33 %
  50 %
  17 %
  4,40 6
  Tävlande
  50 %
  30 %
  20 %
  4,63 10
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  55 %
  18 %
  9 %
  18 %
  4,56 11
  21-34 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  50 %
  17 %
  33 %
  4,75 6
  55- år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Kvinnor
  60 %
  40 %
  5,00 5
  Män
  50 %
  33 %
  17 %
  4,33 6
  Tävlande
  60 %
  20 %
  10 %
  10 %
  4,56 10
  Ej tävlande
  100 %
  1

Annonser

Mila