Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Närkekvartetten, dag 4, medel

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,44 14
-16 år 4,80 1
35-54 år 4,63 4
55- år 4,32 9
Kvinnor 4,45 6
Män 4,44 8
Tävlande 4,48 13
Ej tävlande 3,86 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  43 %
  36 %
  14 %
  7 %
  4,31 14
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  55- år
  33 %
  33 %
  22 %
  11 %
  4,13 9
  Kvinnor
  50 %
  33 %
  17 %
  4,60 6
  Män
  38 %
  38 %
  25 %
  4,13 8
  Tävlande
  46 %
  38 %
  8 %
  8 %
  4,42 13
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  64 %
  29 %
  7 %
  4,57 14
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  55- år
  56 %
  33 %
  11 %
  4,44 9
  Kvinnor
  83 %
  17 %
  4,83 6
  Män
  50 %
  38 %
  13 %
  4,38 8
  Tävlande
  69 %
  23 %
  8 %
  4,62 13
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  86 %
  14 %
  4,86 14
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  100 %
  5,00 4
  55- år
  78 %
  22 %
  4,78 9
  Kvinnor
  83 %
  17 %
  4,83 6
  Män
  88 %
  13 %
  4,88 8
  Tävlande
  85 %
  15 %
  4,85 13
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  64 %
  36 %
  4,64 14
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  55- år
  56 %
  44 %
  4,56 9
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 6
  Män
  63 %
  38 %
  4,63 8
  Tävlande
  69 %
  31 %
  4,69 13
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  43 %
  43 %
  7 %
  7 %
  4,38 14
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  55- år
  33 %
  44 %
  11 %
  11 %
  4,25 9
  Kvinnor
  50 %
  33 %
  17 %
  4,33 6
  Män
  38 %
  50 %
  13 %
  4,43 8
  Tävlande
  46 %
  46 %
  8 %
  4,38 13
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  50 %
  14 %
  7 %
  4,15 14
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 4
  55- år
  22 %
  44 %
  22 %
  11 %
  4,00 9
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  3,67 6
  Män
  50 %
  38 %
  13 %
  4,57 8
  Tävlande
  31 %
  54 %
  15 %
  4,15 13
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  36 %
  7 %
  7 %
  4,46 14
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  55- år
  33 %
  44 %
  11 %
  11 %
  4,25 9
  Kvinnor
  50 %
  33 %
  17 %
  4,33 6
  Män
  50 %
  38 %
  13 %
  4,57 8
  Tävlande
  54 %
  38 %
  8 %
  4,46 13
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  71 %
  29 %
  4,71 14
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  100 %
  5,00 4
  55- år
  56 %
  44 %
  4,56 9
  Kvinnor
  83 %
  17 %
  4,83 6
  Män
  63 %
  38 %
  4,63 8
  Tävlande
  77 %
  23 %
  4,77 13
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  36 %
  14 %
  14 %
  7 %
  3,85 14
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,00 4
  55- år
  11 %
  44 %
  22 %
  11 %
  11 %
  3,63 9
  Kvinnor
  17 %
  50 %
  17 %
  17 %
  4,00 6
  Män
  38 %
  25 %
  13 %
  25 %
  3,75 8
  Tävlande
  31 %
  38 %
  8 %
  15 %
  8 %
  3,92 13
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  43 %
  7 %
  4,43 14
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  55- år
  44 %
  56 %
  4,44 9
  Kvinnor
  50 %
  33 %
  17 %
  4,33 6
  Män
  50 %
  50 %
  4,50 8
  Tävlande
  54 %
  38 %
  8 %
  4,46 13
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1

Annonser

Mila