Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, DM, lång, Örebro län

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,96 7
-16 år 4,70 1
21-34 år 4,40 1
35-54 år 3,63 2
55- år 3,77 3
Kvinnor 4,03 4
Män 3,87 3
Tävlande 3,96 7
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  43 %
  43 %
  14 %
  4,14 7
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  55- år
  100 %
  4,00 3
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Män
  67 %
  33 %
  4,00 3
  Tävlande
  43 %
  43 %
  14 %
  4,14 7
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  57 %
  14 %
  4,14 7
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  55- år
  100 %
  4,00 3
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Män
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Tävlande
  29 %
  57 %
  14 %
  4,14 7
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  43 %
  57 %
  4,43 7
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  55- år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Män
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Tävlande
  43 %
  57 %
  4,43 7
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  43 %
  29 %
  4,00 7
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  55- år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Män
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Tävlande
  29 %
  43 %
  29 %
  4,00 7
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  29 %
  29 %
  14 %
  3,71 7
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  55- år
  33 %
  67 %
  3,33 3
  Kvinnor
  25 %
  25 %
  50 %
  3,75 4
  Män
  33 %
  33 %
  33 %
  3,67 3
  Tävlande
  29 %
  29 %
  29 %
  14 %
  3,71 7
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  14 %
  57 %
  14 %
  14 %
  3,43 7
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  2,50 2
  55- år
  67 %
  33 %
  3,33 3
  Kvinnor
  75 %
  25 %
  3,50 4
  Män
  33 %
  33 %
  33 %
  3,33 3
  Tävlande
  14 %
  57 %
  14 %
  14 %
  3,43 7
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  29 %
  57 %
  14 %
  4,14 7
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  55- år
  100 %
  4,00 3
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  4,25 4
  Män
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Tävlande
  29 %
  57 %
  14 %
  4,14 7
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  14 %
  14 %
  14 %
  29 %
  14 %
  14 %
  2,83 7
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  1,00 2
  55- år
  33 %
  67 %
  2,67 3
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  2,67 4
  Män
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  Tävlande
  14 %
  14 %
  14 %
  29 %
  14 %
  14 %
  2,83 7
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  43 %
  29 %
  29 %
  4,14 7
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Kvinnor
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  Män
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Tävlande
  43 %
  29 %
  29 %
  4,14 7
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  57 %
  29 %
  14 %
  4,43 7
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  55- år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 4
  Män
  67 %
  33 %
  4,33 3
  Tävlande
  57 %
  29 %
  14 %
  4,43 7

Annonser

Mila