Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Slottssprinten 2-mannastafett, sprint

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,68 6
17-20 år 2,70 1
35-54 år 3,95 4
55- år 3,60 1
Kvinnor 3,55 2
Män 3,74 4
Tävlande 3,68 6
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  67 %
  17 %
  3,83 6
  17-20 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Män
  100 %
  4,00 4
  Tävlande
  17 %
  67 %
  17 %
  3,83 6
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Tävlande
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  67 %
  33 %
  4,67 6
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  55- år
  100 %
  5,00 1
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  75 %
  25 %
  4,75 4
  Tävlande
  67 %
  33 %
  4,67 6
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  33 %
  17 %
  3,33 6
  17-20 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  50 %
  50 %
  3,50 4
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  2,50 2
  Män
  75 %
  25 %
  3,75 4
  Tävlande
  50 %
  33 %
  17 %
  3,33 6
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  17 %
  17 %
  33 %
  17 %
  2,83 6
  17-20 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,50 4
  55- år
  100 %
  1,00 1
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  2,50 2
  Män
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,00 4
  Tävlande
  17 %
  17 %
  17 %
  33 %
  17 %
  2,83 6
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  67 %
  17 %
  17 %
  4,17 6
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  75 %
  25 %
  4,25 4
  55- år
  100 %
  5,00 1
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,00 2
  Män
  75 %
  25 %
  4,25 4
  Tävlande
  67 %
  17 %
  17 %
  4,17 6
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  50 %
  33 %
  3,50 6
  17-20 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  25 %
  50 %
  25 %
  3,75 4
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Män
  75 %
  25 %
  3,50 4
  Tävlande
  17 %
  50 %
  33 %
  3,50 6
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  17 %
  33 %
  17 %
  3,00 6
  17-20 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  50 %
  25 %
  25 %
  3,33 4
  55- år
  100 %
  3,00 1
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,00 2
  Män
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,00 4
  Tävlande
  33 %
  17 %
  33 %
  17 %
  3,00 6
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  50 %
  33 %
  3,83 6
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  55- år
  100 %
  3,00 1
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Män
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Tävlande
  17 %
  50 %
  33 %
  3,83 6
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  33 %
  33 %
  17 %
  3,33 6
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  25 %
  50 %
  25 %
  3,50 4
  55- år
  100 %
  3,00 1
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,00 2
  Män
  50 %
  25 %
  25 %
  3,00 4
  Tävlande
  17 %
  33 %
  33 %
  17 %
  3,33 6

Annonser