Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, PreO, DM, Hälsingland

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,92 1
35-54 år 3,92 1
Män 3,92 1
Tävlande 3,92 1
  • Fråga 1

    Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

    Grupp
    Mycket bra
    Bra
    Godkänd
    Dålig
    Mycket dålig
    Ingen uppfattning
    Snitt Antal
    Alla
    100 %
    1
    35-54 år
    100 %
    1
    Män
    100 %
    1
    Tävlande
    100 %
    1
  • Fråga 2

    Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

    Grupp
    Mycket bra
    Bra
    Godkänd
    Dålig
    Mycket dålig
    Ingen uppfattning
    Snitt Antal
    Alla
    100 %
    3,00 1
    35-54 år
    100 %
    3,00 1
    Män
    100 %
    3,00 1
    Tävlande
    100 %
    3,00 1
  • Fråga 3

    Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

    Grupp
    Mycket bra
    Bra
    Godkänd
    Dålig
    Mycket dålig
    Ingen uppfattning
    Snitt Antal
    Alla
    100 %
    4,00 1
    35-54 år
    100 %
    4,00 1
    Män
    100 %
    4,00 1
    Tävlande
    100 %
    4,00 1
  • Fråga 4

    Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

    Grupp
    Mycket bra
    Bra
    Godkänt
    Dåligt
    Mycket dåligt
    Ingen uppfattning
    Snitt Antal
    Alla
    100 %
    4,00 1
    35-54 år
    100 %
    4,00 1
    Män
    100 %
    4,00 1
    Tävlande
    100 %
    4,00 1
  • Fråga 5

    Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

    Grupp
    Mycket bra
    Bra
    Godkänd
    Dålig
    Mycket dålig
    Ingen uppfattning
    Snitt Antal
    Alla
    100 %
    3,00 1
    35-54 år
    100 %
    3,00 1
    Män
    100 %
    3,00 1
    Tävlande
    100 %
    3,00 1
  • Fråga 6

    Hur bedömer du valen av kontrollpunkter?

    Grupp
    Mycket bra
    Bra
    Godkänd
    Dålig
    Mycket dålig
    Ingen uppfattning
    Snitt Antal
    Alla
    100 %
    4,00 1
    35-54 år
    100 %
    4,00 1
    Män
    100 %
    4,00 1
    Tävlande
    100 %
    4,00 1
  • Fråga 7

    Hur bedömer du kontrollernas synbarhet?

    Grupp
    Mycket bra
    Bra
    Godkänd
    Dålig
    Mycket dålig
    Ingen uppfattning
    Snitt Antal
    Alla
    100 %
    4,00 1
    35-54 år
    100 %
    4,00 1
    Män
    100 %
    4,00 1
    Tävlande
    100 %
    4,00 1
  • Fråga 8

    Hur bedömer du kontrollbeskrivningen?

    Grupp
    Mycket bra
    Bra
    Godkänd
    Dålig
    Mycket dålig
    Ingen uppfattning
    Snitt Antal
    Alla
    100 %
    4,00 1
    35-54 år
    100 %
    4,00 1
    Män
    100 %
    4,00 1
    Tävlande
    100 %
    4,00 1
  • Fråga 9

    Vad tyckte du om terrängen?

    Grupp
    Mycket bra
    Bra
    Godkänd
    Dålig
    Mycket dålig
    Ingen uppfattning
    Snitt Antal
    Alla
    100 %
    4,00 1
    35-54 år
    100 %
    4,00 1
    Män
    100 %
    4,00 1
    Tävlande
    100 %
    4,00 1
  • Fråga 10

    Hur bedömer du framkomligheten med permobil/rullstol?

    Grupp
    Mycket bra
    Bra
    Godkänd
    Dålig
    Mycket dålig
    Ingen uppfattning
    Snitt Antal
    Alla
    100 %
    4,00 1
    35-54 år
    100 %
    4,00 1
    Män
    100 %
    4,00 1
    Tävlande
    100 %
    4,00 1
  • Fråga 11

    Hur upplevde du kartan?

    Grupp
    Mycket bra
    Bra
    Godkänd
    Dålig
    Mycket dålig
    Ingen uppfattning
    Snitt Antal
    Alla
    100 %
    4,00 1
    35-54 år
    100 %
    4,00 1
    Män
    100 %
    4,00 1
    Tävlande
    100 %
    4,00 1
  • Fråga 12

    Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

    Grupp
    Mycket bra
    Bra
    Godkänd
    Dålig
    Mycket dålig
    Ingen uppfattning
    Snitt Antal
    Alla
    100 %
    4,00 1
    35-54 år
    100 %
    4,00 1
    Män
    100 %
    4,00 1
    Tävlande
    100 %
    4,00 1
  • Fråga 13

    Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

    Grupp
    Mycket bra
    Bra
    Godkänd
    Dålig
    Mycket dålig
    Ingen uppfattning
    Snitt Antal
    Alla
    100 %
    5,00 1
    35-54 år
    100 %
    5,00 1
    Män
    100 %
    5,00 1
    Tävlande
    100 %
    5,00 1
  • Fråga 14

    Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

    Grupp
    Mycket bra
    Bra
    Godkänd
    Dålig
    Mycket dålig
    Ingen uppfattning
    Snitt Antal
    Alla
    100 %
    4,00 1
    35-54 år
    100 %
    4,00 1
    Män
    100 %
    4,00 1
    Tävlande
    100 %
    4,00 1

Annonser

Mila