Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, MtbO, Tranås-medel, Svenska Cupen, #8

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,20 8
35-54 år 4,27 6
55- år 4,00 2
Kvinnor 4,40 1
Män 4,17 7
Tävlande 4,20 8
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  88 %
  4,13 8
  35-54 år
  17 %
  83 %
  4,17 6
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  14 %
  86 %
  4,14 7
  Tävlande
  13 %
  88 %
  4,13 8
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  50 %
  13 %
  4,25 8
  35-54 år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,33 6
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  29 %
  57 %
  14 %
  4,14 7
  Tävlande
  38 %
  50 %
  13 %
  4,25 8
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  63 %
  38 %
  4,63 8
  35-54 år
  67 %
  33 %
  4,67 6
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  57 %
  43 %
  4,57 7
  Tävlande
  63 %
  38 %
  4,63 8
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  25 %
  38 %
  13 %
  3,63 8
  35-54 år
  33 %
  17 %
  50 %
  3,83 6
  55- år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  29 %
  14 %
  43 %
  14 %
  3,57 7
  Tävlande
  25 %
  25 %
  38 %
  13 %
  3,63 8
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  63 %
  13 %
  13 %
  13 %
  4,13 8
  35-54 år
  67 %
  17 %
  17 %
  4,17 6
  55- år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  57 %
  14 %
  14 %
  14 %
  4,00 7
  Tävlande
  63 %
  13 %
  13 %
  13 %
  4,13 8
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  63 %
  38 %
  4,63 8
  35-54 år
  67 %
  33 %
  4,67 6
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  71 %
  29 %
  4,71 7
  Tävlande
  63 %
  38 %
  4,63 8
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  50 %
  13 %
  4,13 8
  35-54 år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,17 6
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  43 %
  43 %
  14 %
  4,14 7
  Tävlande
  38 %
  50 %
  13 %
  4,13 8
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  13 %
  63 %
  13 %
  13 %
  3,75 8
  35-54 år
  17 %
  67 %
  17 %
  3,83 6
  55- år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  14 %
  57 %
  14 %
  14 %
  3,71 7
  Tävlande
  13 %
  63 %
  13 %
  13 %
  3,75 8
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  75 %
  4,25 8
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,33 6
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Kvinnor
  100 %
  5,00 1
  Män
  14 %
  86 %
  4,14 7
  Tävlande
  25 %
  75 %
  4,25 8
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  38 %
  13 %
  4,57 8
  35-54 år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,60 6
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Kvinnor
  100 %
  4,00 1
  Män
  57 %
  29 %
  14 %
  4,67 7
  Tävlande
  50 %
  38 %
  13 %
  4,57 8

Annonser