Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Urban Hjärne-kampen

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,81 12
-16 år 4,13 1
21-34 år 3,72 2
35-54 år 3,33 3
55- år 4,00 6
Kvinnor 4,26 3
Män 3,67 9
Tävlande 3,81 12
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  92 %
  8 %
  3,92 12
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  55- år
  100 %
  4,00 6
  Kvinnor
  100 %
  4,00 3
  Män
  89 %
  11 %
  3,89 9
  Tävlande
  92 %
  8 %
  3,92 12
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  50 %
  33 %
  8 %
  8 %
  4,45 12
  -16 år
  100 %
  1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 6
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  5,00 3
  Män
  44 %
  44 %
  11 %
  4,33 9
  Tävlande
  50 %
  33 %
  8 %
  8 %
  4,45 12
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  8 %
  67 %
  25 %
  3,83 12
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  3,00 2
  35-54 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  55- år
  17 %
  83 %
  4,17 6
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  67 %
  33 %
  3,67 9
  Tävlande
  8 %
  67 %
  25 %
  3,83 12
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  67 %
  17 %
  4,00 12
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 2
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  55- år
  83 %
  17 %
  3,83 6
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  11 %
  67 %
  22 %
  3,89 9
  Tävlande
  17 %
  67 %
  17 %
  4,00 12
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  17 %
  25 %
  25 %
  25 %
  8 %
  3,17 12
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  35-54 år
  33 %
  33 %
  33 %
  2,33 3
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,33 6
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  11 %
  22 %
  22 %
  33 %
  11 %
  2,89 9
  Tävlande
  17 %
  25 %
  25 %
  25 %
  8 %
  3,17 12
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  8 %
  42 %
  25 %
  3,33 12
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  35-54 år
  33 %
  67 %
  3,00 3
  55- år
  33 %
  67 %
  3,67 6
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  3,67 3
  Män
  22 %
  11 %
  33 %
  33 %
  3,22 9
  Tävlande
  25 %
  8 %
  42 %
  25 %
  3,33 12
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  42 %
  33 %
  25 %
  2,92 12
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  2,50 2
  35-54 år
  33 %
  67 %
  1,67 3
  55- år
  50 %
  50 %
  3,50 6
  Kvinnor
  100 %
  4,00 3
  Män
  22 %
  44 %
  33 %
  2,56 9
  Tävlande
  42 %
  33 %
  25 %
  2,92 12
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  33 %
  8 %
  25 %
  4,33 12
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,00 3
  55- år
  50 %
  33 %
  17 %
  4,33 6
  Kvinnor
  100 %
  5,00 3
  Män
  11 %
  44 %
  11 %
  33 %
  4,00 9
  Tävlande
  33 %
  33 %
  8 %
  25 %
  4,33 12
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  42 %
  33 %
  4,38 12
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  5,00 2
  35-54 år
  33 %
  67 %
  5,00 3
  55- år
  17 %
  67 %
  17 %
  4,20 6
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  22 %
  33 %
  44 %
  4,40 9
  Tävlande
  25 %
  42 %
  33 %
  4,38 12
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  25 %
  42 %
  33 %
  4,38 12
  -16 år
  100 %
  1
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,00 3
  55- år
  33 %
  50 %
  17 %
  4,40 6
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,00 3
  Män
  33 %
  44 %
  22 %
  4,43 9
  Tävlande
  25 %
  42 %
  33 %
  4,38 12

Annonser

Mila