Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, PreO i Väst

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,09 3
35-54 år 3,95 1
55- år 4,16 2
Män 4,09 3
Tävlande 4,09 3
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  35-54 år
  100 %
  3,00 1
  55- år
  50 %
  50 %
  3,00 2
  Män
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
  Tävlande
  33 %
  33 %
  33 %
  3,00 3
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  67 %
  3,33 3
  35-54 år
  100 %
  3,00 1
  55- år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Män
  33 %
  67 %
  3,33 3
  Tävlande
  33 %
  67 %
  3,33 3
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  100 %
  4,00 3
  35-54 år
  100 %
  4,00 1
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Män
  100 %
  4,00 3
  Tävlande
  100 %
  4,00 3
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  67 %
  3,33 3
  35-54 år
  100 %
  3,00 1
  55- år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Män
  33 %
  67 %
  3,33 3
  Tävlande
  33 %
  67 %
  3,33 3
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  100 %
  4,00 1
  55- år
  100 %
  5,00 2
  Män
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Tävlande
  67 %
  33 %
  4,67 3
 • Fråga 6

  Hur bedömer du valen av kontrollpunkter?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  100 %
  4,00 3
  35-54 år
  100 %
  4,00 1
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Män
  100 %
  4,00 3
  Tävlande
  100 %
  4,00 3
 • Fråga 7

  Hur bedömer du kontrollernas synbarhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  67 %
  4,33 3
  35-54 år
  100 %
  4,00 1
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Tävlande
  33 %
  67 %
  4,33 3
 • Fråga 8

  Hur bedömer du kontrollbeskrivningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  100 %
  5,00 3
  35-54 år
  100 %
  5,00 1
  55- år
  100 %
  5,00 2
  Män
  100 %
  5,00 3
  Tävlande
  100 %
  5,00 3
 • Fråga 9

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  67 %
  4,33 3
  35-54 år
  100 %
  4,00 1
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Tävlande
  33 %
  67 %
  4,33 3
 • Fråga 10

  Hur bedömer du framkomligheten med permobil/rullstol?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  67 %
  33 %
  4,00 3
  35-54 år
  100 %
  4,00 1
  55- år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  Män
  67 %
  33 %
  4,00 3
  Tävlande
  67 %
  33 %
  4,00 3
 • Fråga 11

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  100 %
  4,00 1
  55- år
  100 %
  5,00 2
  Män
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Tävlande
  67 %
  33 %
  4,67 3
 • Fråga 12

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  100 %
  4,00 3
  35-54 år
  100 %
  4,00 1
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Män
  100 %
  4,00 3
  Tävlande
  100 %
  4,00 3
 • Fråga 13

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  67 %
  4,33 3
  35-54 år
  100 %
  4,00 1
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Tävlande
  33 %
  67 %
  4,33 3
 • Fråga 14

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  67 %
  33 %
  3,67 3
  35-54 år
  100 %
  4,00 1
  55- år
  50 %
  50 %
  3,50 2
  Män
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Tävlande
  67 %
  33 %
  3,67 3
 • Fråga 16

  Vilken kvalitet tyckte du serveringen höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  100 %
  4,00 3
  35-54 år
  100 %
  4,00 1
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Män
  100 %
  4,00 3
  Tävlande
  100 %
  4,00 3
 • Fråga 17

  Vilken kvalitet tyckte du duscharna höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  100 %
  3
  35-54 år
  100 %
  1
  55- år
  100 %
  2
  Män
  100 %
  3
  Tävlande
  100 %
  3
 • Fråga 18

  Vilken kvalitet tyckte du det var på toaletterna

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  100 %
  4,00 3
  35-54 år
  100 %
  4,00 1
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Män
  100 %
  4,00 3
  Tävlande
  100 %
  4,00 3
 • Fråga 19

  Vilken kvalitet tyckte du det var på direktanmälan (ej banorna)

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  100 %
  3
  35-54 år
  100 %
  1
  55- år
  100 %
  2
  Män
  100 %
  3
  Tävlande
  100 %
  3
 • Fråga 20

  Hur bedömer du valen av kontrollpunkter?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  67 %
  4,33 3
  35-54 år
  100 %
  4,00 1
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Tävlande
  33 %
  67 %
  4,33 3
 • Fråga 21

  Hur bedömer du kontrollernas synbarhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  100 %
  4,00 3
  35-54 år
  100 %
  4,00 1
  55- år
  100 %
  4,00 2
  Män
  100 %
  4,00 3
  Tävlande
  100 %
  4,00 3
 • Fråga 22

  Hur bedömer du kontrollbeskrivningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  100 %
  5,00 1
  55- år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  Män
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Tävlande
  67 %
  33 %
  4,67 3
 • Fråga 23

  Hur bedömer du framkomligheten med permobil/rullstol?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  33 %
  67 %
  4,00 3
  35-54 år
  100 %
  4,00 1
  55- år
  100 %
  2
  Män
  33 %
  67 %
  4,00 3
  Tävlande
  33 %
  67 %
  4,00 3

Annonser