Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Stigtomtakavlen

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,25 13
-16 år 4,70 1
17-20 år 4,55 2
21-34 år 4,32 4
35-54 år 4,06 5
55- år 3,90 1
Kvinnor 4,17 3
Män 4,28 10
Tävlande 4,30 12
Ej tävlande 3,70 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  69 %
  31 %
  4,69 13
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  35-54 år
  80 %
  20 %
  4,80 5
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  70 %
  30 %
  4,70 10
  Tävlande
  67 %
  33 %
  4,67 12
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  62 %
  8 %
  8 %
  4,17 13
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,33 4
  35-54 år
  80 %
  20 %
  3,80 5
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  20 %
  70 %
  10 %
  4,22 10
  Tävlande
  25 %
  58 %
  8 %
  8 %
  4,18 12
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  77 %
  15 %
  8 %
  4,69 13
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  35-54 år
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 5
  55- år
  100 %
  5,00 1
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  80 %
  10 %
  10 %
  4,70 10
  Tävlande
  83 %
  17 %
  4,83 12
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  54 %
  23 %
  15 %
  8 %
  4,23 13
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,00 2
  21-34 år
  75 %
  25 %
  4,50 4
  35-54 år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,00 5
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,33 3
  Män
  50 %
  30 %
  10 %
  10 %
  4,20 10
  Tävlande
  58 %
  17 %
  17 %
  8 %
  4,25 12
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  46 %
  31 %
  23 %
  4,23 13
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  50 %
  50 %
  4,00 4
  35-54 år
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 5
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  3,67 3
  Män
  50 %
  40 %
  10 %
  4,40 10
  Tävlande
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 12
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  77 %
  4,23 13
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  100 %
  5,00 2
  21-34 år
  25 %
  75 %
  4,25 4
  35-54 år
  100 %
  4,00 5
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  100 %
  4,00 3
  Män
  30 %
  70 %
  4,30 10
  Tävlande
  25 %
  75 %
  4,25 12
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  54 %
  31 %
  15 %
  4,38 13
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  75 %
  25 %
  4,75 4
  35-54 år
  60 %
  40 %
  4,20 5
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  100 %
  5,00 3
  Män
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 10
  Tävlande
  58 %
  33 %
  8 %
  4,50 12
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  54 %
  8 %
  4,31 13
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  35-54 år
  40 %
  60 %
  4,40 5
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  40 %
  50 %
  10 %
  4,30 10
  Tävlande
  42 %
  50 %
  8 %
  4,33 12
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  38 %
  46 %
  8 %
  8 %
  4,33 13
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  25 %
  50 %
  25 %
  4,33 4
  35-54 år
  60 %
  20 %
  20 %
  4,40 5
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  5,00 3
  Män
  30 %
  60 %
  10 %
  4,20 10
  Tävlande
  42 %
  50 %
  8 %
  4,45 12
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  15 %
  8 %
  15 %
  23 %
  8 %
  3,17 13
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 2
  21-34 år
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  3,33 4
  35-54 år
  20 %
  20 %
  20 %
  40 %
  2,40 5
  55- år
  100 %
  2,00 1
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  2,33 3
  Män
  30 %
  20 %
  10 %
  20 %
  10 %
  10 %
  3,44 10
  Tävlande
  33 %
  17 %
  17 %
  25 %
  8 %
  3,18 12
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1

Annonser

Mila