Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Herkules Skogsdåd

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,52 19
17-20 år 4,55 1
21-34 år 3,55 3
35-54 år 3,35 6
55- år 3,49 9
Kvinnor 3,17 4
Män 3,63 15
Tävlande 3,52 18
Ej tävlande 3,40 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  32 %
  37 %
  32 %
  4,00 19
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  35-54 år
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
  55- år
  11 %
  44 %
  44 %
  3,67 9
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  3,25 4
  Män
  40 %
  40 %
  20 %
  4,20 15
  Tävlande
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 18
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  32 %
  21 %
  11 %
  5 %
  11 %
  3,59 19
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  35-54 år
  33 %
  17 %
  17 %
  17 %
  17 %
  3,40 6
  55- år
  11 %
  33 %
  33 %
  11 %
  11 %
  3,50 9
  Kvinnor
  50 %
  25 %
  25 %
  3,00 4
  Män
  27 %
  27 %
  20 %
  13 %
  13 %
  3,77 15
  Tävlande
  22 %
  28 %
  22 %
  11 %
  6 %
  11 %
  3,56 18
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  16 %
  37 %
  11 %
  11 %
  26 %
  2,79 19
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  2,50 3
  35-54 år
  50 %
  17 %
  33 %
  2,50 6
  55- år
  11 %
  44 %
  22 %
  22 %
  2,86 9
  Kvinnor
  25 %
  25 %
  25 %
  25 %
  2,67 4
  Män
  13 %
  40 %
  13 %
  7 %
  27 %
  2,82 15
  Tävlande
  17 %
  33 %
  11 %
  11 %
  28 %
  2,77 18
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  5 %
  47 %
  37 %
  11 %
  3,47 19
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  3,00 3
  35-54 år
  50 %
  33 %
  17 %
  3,33 6
  55- år
  11 %
  56 %
  22 %
  11 %
  3,67 9
  Kvinnor
  50 %
  25 %
  25 %
  3,25 4
  Män
  7 %
  47 %
  40 %
  7 %
  3,53 15
  Tävlande
  6 %
  44 %
  39 %
  11 %
  3,44 18
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  16 %
  42 %
  32 %
  5 %
  5 %
  3,58 19
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 3
  35-54 år
  33 %
  50 %
  17 %
  3,00 6
  55- år
  22 %
  33 %
  33 %
  11 %
  3,67 9
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  4,00 4
  Män
  13 %
  40 %
  33 %
  7 %
  7 %
  3,47 15
  Tävlande
  17 %
  44 %
  28 %
  6 %
  6 %
  3,61 18
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  16 %
  37 %
  32 %
  5 %
  11 %
  3,42 19
  17-20 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  35-54 år
  17 %
  33 %
  33 %
  17 %
  3,50 6
  55- år
  11 %
  22 %
  44 %
  22 %
  3,00 9
  Kvinnor
  50 %
  25 %
  25 %
  3,00 4
  Män
  20 %
  33 %
  33 %
  7 %
  7 %
  3,53 15
  Tävlande
  17 %
  39 %
  33 %
  11 %
  3,50 18
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  37 %
  16 %
  42 %
  5 %
  3,84 19
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  35-54 år
  33 %
  50 %
  17 %
  3,50 6
  55- år
  44 %
  11 %
  44 %
  4,00 9
  Kvinnor
  25 %
  25 %
  50 %
  3,75 4
  Män
  40 %
  13 %
  40 %
  7 %
  3,87 15
  Tävlande
  39 %
  17 %
  44 %
  3,94 18
  Ej tävlande
  100 %
  2,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  5 %
  11 %
  26 %
  21 %
  16 %
  21 %
  2,60 19
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  67 %
  33 %
  2,67 3
  35-54 år
  17 %
  33 %
  50 %
  1,67 6
  55- år
  22 %
  22 %
  33 %
  11 %
  11 %
  2,63 9
  Kvinnor
  25 %
  25 %
  50 %
  2,00 4
  Män
  7 %
  7 %
  33 %
  20 %
  7 %
  27 %
  2,82 15
  Tävlande
  6 %
  11 %
  28 %
  22 %
  17 %
  17 %
  2,60 18
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  5 %
  47 %
  16 %
  5 %
  26 %
  3,71 19
  17-20 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  33 %
  67 %
  5,00 3
  35-54 år
  67 %
  17 %
  17 %
  3,60 6
  55- år
  56 %
  22 %
  22 %
  3,71 9
  Kvinnor
  25 %
  50 %
  25 %
  3,00 4
  Män
  7 %
  53 %
  7 %
  33 %
  4,00 15
  Tävlande
  6 %
  44 %
  17 %
  6 %
  28 %
  3,69 18
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  53 %
  26 %
  11 %
  11 %
  4,47 19
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  33 %
  67 %
  5,00 3
  35-54 år
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
  55- år
  67 %
  22 %
  11 %
  4,56 9
  Kvinnor
  50 %
  25 %
  25 %
  4,25 4
  Män
  53 %
  27 %
  7 %
  13 %
  4,54 15
  Tävlande
  56 %
  22 %
  11 %
  11 %
  4,50 18
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 12

  Vilken kvalitet tyckte du serveringen höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  26 %
  74 %
  4,00 19
  17-20 år
  100 %
  1
  21-34 år
  100 %
  3
  35-54 år
  33 %
  67 %
  4,00 6
  55- år
  33 %
  67 %
  4,00 9
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  4,00 4
  Män
  20 %
  80 %
  4,00 15
  Tävlande
  28 %
  72 %
  4,00 18
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 13

  Vilken kvalitet tyckte du duscharna höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  5 %
  16 %
  21 %
  58 %
  1,88 19
  17-20 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  33 %
  33 %
  33 %
  1,50 3
  35-54 år
  17 %
  83 %
  1,00 6
  55- år
  22 %
  22 %
  56 %
  1,50 9
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  1,00 4
  Män
  7 %
  20 %
  13 %
  60 %
  2,17 15
  Tävlande
  6 %
  17 %
  22 %
  56 %
  1,88 18
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 14

  Vilken kvalitet tyckte du det var på toaletterna

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  5 %
  26 %
  42 %
  26 %
  3,50 19
  17-20 år
  100 %
  1
  21-34 år
  33 %
  67 %
  3,33 3
  35-54 år
  50 %
  50 %
  3,00 6
  55- år
  11 %
  44 %
  33 %
  11 %
  3,75 9
  Kvinnor
  50 %
  50 %
  3,50 4
  Män
  7 %
  20 %
  40 %
  33 %
  3,50 15
  Tävlande
  6 %
  28 %
  44 %
  22 %
  3,50 18
  Ej tävlande
  100 %
  1
 • Fråga 15

  Vilken kvalitet tyckte du det var på direktanmälan (ej banorna)

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  5 %
  11 %
  5 %
  79 %
  3,75 19
  17-20 år
  100 %
  1
  21-34 år
  33 %
  67 %
  5,00 3
  35-54 år
  33 %
  17 %
  50 %
  3,33 6
  55- år
  100 %
  9
  Kvinnor
  25 %
  75 %
  2,00 4
  Män
  7 %
  13 %
  80 %
  4,33 15
  Tävlande
  6 %
  6 %
  6 %
  83 %
  3,67 18
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1

Annonser

Mila