Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Tockarps Vättefejden/Gränsfejden, lång

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,01 26
-16 år 3,88 1
21-34 år 3,45 1
35-54 år 3,90 9
55- år 4,12 15
Kvinnor 4,27 3
Män 3,98 23
Tävlande 4,00 25
Ej tävlande 4,18 1
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  12 %
  73 %
  4 %
  8 %
  4 %
  3,92 26
  -16 år
  100 %
  1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  78 %
  22 %
  3,56 9
  55- år
  20 %
  73 %
  7 %
  4,13 15
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  13 %
  74 %
  4 %
  9 %
  3,91 23
  Tävlande
  12 %
  72 %
  4 %
  8 %
  4 %
  3,92 25
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  54 %
  4 %
  4 %
  4 %
  4 %
  4,08 26
  -16 år
  100 %
  1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  22 %
  67 %
  11 %
  4,00 9
  55- år
  40 %
  47 %
  7 %
  7 %
  4,13 15
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  5,00 3
  Män
  26 %
  61 %
  4 %
  4 %
  4 %
  4,00 23
  Tävlande
  32 %
  52 %
  4 %
  4 %
  4 %
  4 %
  4,08 25
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  85 %
  15 %
  4,85 26
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  89 %
  11 %
  4,89 9
  55- år
  80 %
  20 %
  4,80 15
  Kvinnor
  100 %
  5,00 3
  Män
  83 %
  17 %
  4,83 23
  Tävlande
  84 %
  16 %
  4,84 25
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  23 %
  62 %
  12 %
  4 %
  4,04 26
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  22 %
  67 %
  11 %
  4,11 9
  55- år
  27 %
  67 %
  7 %
  4,20 15
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  22 %
  65 %
  9 %
  4 %
  4,04 23
  Tävlande
  20 %
  64 %
  12 %
  4 %
  4,00 25
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  35 %
  23 %
  8 %
  8 %
  3,65 26
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  22 %
  44 %
  22 %
  11 %
  3,67 9
  55- år
  33 %
  20 %
  27 %
  13 %
  7 %
  3,60 15
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  22 %
  35 %
  26 %
  9 %
  9 %
  3,52 23
  Tävlande
  28 %
  36 %
  20 %
  8 %
  8 %
  3,68 25
  Ej tävlande
  100 %
  3,00 1
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  31 %
  42 %
  23 %
  4 %
  4,00 26
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  33 %
  44 %
  22 %
  4,11 9
  55- år
  27 %
  47 %
  20 %
  7 %
  3,93 15
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  26 %
  43 %
  26 %
  4 %
  3,91 23
  Tävlande
  32 %
  40 %
  24 %
  4 %
  4,00 25
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  8 %
  50 %
  35 %
  4 %
  4 %
  3,64 26
  -16 år
  100 %
  1
  21-34 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  67 %
  33 %
  3,67 9
  55- år
  13 %
  47 %
  40 %
  3,73 15
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  9 %
  48 %
  39 %
  4 %
  3,61 23
  Tävlande
  8 %
  48 %
  36 %
  4 %
  4 %
  3,63 25
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  50 %
  15 %
  8 %
  3,96 26
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  21-34 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  11 %
  56 %
  11 %
  22 %
  3,56 9
  55- år
  27 %
  53 %
  20 %
  4,07 15
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,33 3
  Män
  22 %
  57 %
  13 %
  9 %
  3,91 23
  Tävlande
  28 %
  48 %
  16 %
  8 %
  3,96 25
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  19 %
  50 %
  15 %
  8 %
  8 %
  3,88 26
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  21-34 år
  100 %
  2,00 1
  35-54 år
  22 %
  44 %
  22 %
  11 %
  4,00 9
  55- år
  20 %
  60 %
  7 %
  7 %
  7 %
  4,00 15
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  3,33 3
  Män
  22 %
  52 %
  9 %
  9 %
  9 %
  3,95 23
  Tävlande
  20 %
  48 %
  16 %
  8 %
  8 %
  3,87 25
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  19 %
  42 %
  15 %
  12 %
  8 %
  4 %
  3,56 26
  -16 år
  100 %
  2,00 1
  21-34 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  11 %
  33 %
  11 %
  22 %
  22 %
  2,89 9
  55- år
  27 %
  47 %
  20 %
  7 %
  4,07 15
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  3,33 3
  Män
  17 %
  48 %
  13 %
  9 %
  9 %
  4 %
  3,59 23
  Tävlande
  20 %
  40 %
  16 %
  12 %
  8 %
  4 %
  3,54 25
  Ej tävlande
  100 %
  4,00 1
 • Fråga 12

  Hur var startplatsen och vägen dit?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  58 %
  35 %
  8 %
  4,50 26
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  21-34 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  56 %
  33 %
  11 %
  4,44 9
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 15
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  57 %
  35 %
  9 %
  4,48 23
  Tävlande
  56 %
  36 %
  8 %
  4,48 25
  Ej tävlande
  100 %
  5,00 1

Annonser

Orienteringsmagasinet 1 kr
OK Orion