Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Tiomila i Göteborg-Partille

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,79 99
-16 år 3,87 16
17-20 år 3,66 8
21-34 år 3,80 30
35-54 år 3,78 39
55- år 3,66 6
Kvinnor 3,95 26
Män 3,73 73
Tävlande 3,80 91
Ej tävlande 3,61 8
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  18 %
  55 %
  21 %
  3 %
  1 %
  2 %
  3,88 99
  -16 år
  19 %
  75 %
  6 %
  4,20 16
  17-20 år
  63 %
  25 %
  13 %
  3,71 8
  21-34 år
  27 %
  43 %
  23 %
  3 %
  3 %
  3,87 30
  35-54 år
  13 %
  54 %
  28 %
  5 %
  3,74 39
  55- år
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
  Kvinnor
  31 %
  54 %
  8 %
  4 %
  4 %
  4,12 26
  Män
  14 %
  55 %
  26 %
  4 %
  1 %
  3,79 73
  Tävlande
  20 %
  54 %
  20 %
  3 %
  1 %
  2 %
  3,90 91
  Ej tävlande
  63 %
  38 %
  3,63 8
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  27 %
  35 %
  10 %
  3 %
  14 %
  3,36 99
  -16 år
  6 %
  25 %
  25 %
  19 %
  25 %
  3,25 16
  17-20 år
  25 %
  25 %
  13 %
  38 %
  3,00 8
  21-34 år
  10 %
  20 %
  50 %
  3 %
  7 %
  10 %
  3,26 30
  35-54 år
  13 %
  31 %
  33 %
  13 %
  10 %
  3,49 39
  55- år
  17 %
  50 %
  17 %
  17 %
  3,67 6
  Kvinnor
  12 %
  15 %
  46 %
  8 %
  4 %
  15 %
  3,27 26
  Män
  10 %
  32 %
  32 %
  11 %
  3 %
  14 %
  3,40 73
  Tävlande
  11 %
  26 %
  34 %
  10 %
  3 %
  15 %
  3,38 91
  Ej tävlande
  38 %
  50 %
  13 %
  3,25 8
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  4 %
  14 %
  32 %
  24 %
  16 %
  9 %
  2,62 99
  -16 år
  6 %
  25 %
  19 %
  25 %
  19 %
  6 %
  2,73 16
  17-20 år
  13 %
  25 %
  38 %
  13 %
  13 %
  2,43 8
  21-34 år
  7 %
  7 %
  23 %
  27 %
  23 %
  13 %
  2,38 30
  35-54 år
  3 %
  15 %
  46 %
  18 %
  10 %
  8 %
  2,81 39
  55- år
  17 %
  33 %
  33 %
  17 %
  2,50 6
  Kvinnor
  8 %
  15 %
  42 %
  15 %
  15 %
  4 %
  2,84 26
  Män
  3 %
  14 %
  29 %
  27 %
  16 %
  11 %
  2,54 73
  Tävlande
  4 %
  13 %
  32 %
  24 %
  16 %
  10 %
  2,61 91
  Ej tävlande
  25 %
  38 %
  25 %
  13 %
  2,75 8
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  10 %
  48 %
  26 %
  12 %
  3 %
  3,51 99
  -16 år
  25 %
  44 %
  19 %
  13 %
  3,81 16
  17-20 år
  13 %
  38 %
  25 %
  25 %
  3,38 8
  21-34 år
  13 %
  43 %
  23 %
  13 %
  7 %
  3,43 30
  35-54 år
  3 %
  56 %
  33 %
  8 %
  3,54 39
  55- år
  50 %
  17 %
  17 %
  17 %
  3,00 6
  Kvinnor
  12 %
  58 %
  23 %
  8 %
  3,73 26
  Män
  10 %
  45 %
  27 %
  14 %
  4 %
  3,42 73
  Tävlande
  11 %
  48 %
  26 %
  12 %
  2 %
  3,54 91
  Ej tävlande
  50 %
  25 %
  13 %
  13 %
  3,13 8
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  61 %
  28 %
  9 %
  1 %
  1 %
  4,50 99
  -16 år
  63 %
  31 %
  6 %
  4,56 16
  17-20 år
  38 %
  50 %
  13 %
  4,25 8
  21-34 år
  73 %
  23 %
  3 %
  4,70 30
  35-54 år
  56 %
  28 %
  10 %
  3 %
  3 %
  4,42 39
  55- år
  50 %
  17 %
  33 %
  4,17 6
  Kvinnor
  62 %
  31 %
  8 %
  4,54 26
  Män
  60 %
  27 %
  10 %
  1 %
  1 %
  4,49 73
  Tävlande
  64 %
  25 %
  10 %
  1 %
  4,52 91
  Ej tävlande
  25 %
  63 %
  13 %
  4,29 8
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  59 %
  30 %
  7 %
  3 %
  1 %
  4,46 99
  -16 år
  63 %
  31 %
  6 %
  4,56 16
  17-20 år
  50 %
  38 %
  13 %
  4,38 8
  21-34 år
  70 %
  23 %
  3 %
  3 %
  4,69 30
  35-54 år
  46 %
  36 %
  10 %
  8 %
  4,21 39
  55- år
  83 %
  17 %
  4,83 6
  Kvinnor
  58 %
  35 %
  8 %
  4,50 26
  Män
  59 %
  29 %
  7 %
  4 %
  1 %
  4,44 73
  Tävlande
  63 %
  27 %
  7 %
  3 %
  4,49 91
  Ej tävlande
  13 %
  63 %
  13 %
  13 %
  4,00 8
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  57 %
  35 %
  5 %
  3 %
  4,53 99
  -16 år
  75 %
  25 %
  4,75 16
  17-20 år
  50 %
  50 %
  4,50 8
  21-34 år
  67 %
  27 %
  7 %
  4,71 30
  35-54 år
  41 %
  46 %
  10 %
  3 %
  4,32 39
  55- år
  67 %
  17 %
  17 %
  4,50 6
  Kvinnor
  65 %
  31 %
  4 %
  4,62 26
  Män
  53 %
  37 %
  5 %
  4 %
  4,50 73
  Tävlande
  60 %
  35 %
  4 %
  4,56 91
  Ej tävlande
  13 %
  38 %
  13 %
  38 %
  4,00 8
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  22 %
  44 %
  22 %
  3 %
  1 %
  7 %
  3,90 99
  -16 år
  25 %
  38 %
  25 %
  13 %
  4,00 16
  17-20 år
  25 %
  50 %
  13 %
  13 %
  3,88 8
  21-34 år
  23 %
  33 %
  33 %
  3 %
  3 %
  3 %
  3,72 30
  35-54 år
  21 %
  56 %
  10 %
  3 %
  10 %
  4,06 39
  55- år
  17 %
  33 %
  50 %
  3,67 6
  Kvinnor
  27 %
  42 %
  12 %
  4 %
  15 %
  4,09 26
  Män
  21 %
  45 %
  26 %
  3 %
  1 %
  4 %
  3,84 73
  Tävlande
  23 %
  43 %
  22 %
  3 %
  1 %
  8 %
  3,90 91
  Ej tävlande
  13 %
  63 %
  25 %
  3,88 8
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  6 %
  26 %
  19 %
  12 %
  1 %
  35 %
  3,38 99
  -16 år
  13 %
  19 %
  38 %
  6 %
  25 %
  3,50 16
  17-20 år
  13 %
  25 %
  25 %
  38 %
  3,80 8
  21-34 år
  7 %
  23 %
  10 %
  7 %
  3 %
  50 %
  3,47 30
  35-54 år
  3 %
  28 %
  21 %
  15 %
  33 %
  3,27 39
  55- år
  50 %
  50 %
  3,00 6
  Kvinnor
  8 %
  31 %
  35 %
  4 %
  23 %
  3,50 26
  Män
  5 %
  25 %
  14 %
  16 %
  40 %
  3,32 73
  Tävlande
  7 %
  26 %
  19 %
  12 %
  1 %
  35 %
  3,39 91
  Ej tävlande
  25 %
  25 %
  13 %
  38 %
  3,20 8
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  11 %
  29 %
  27 %
  20 %
  7 %
  5 %
  3,18 99
  -16 år
  13 %
  13 %
  19 %
  38 %
  6 %
  13 %
  2,86 16
  17-20 år
  38 %
  25 %
  13 %
  13 %
  13 %
  3,00 8
  21-34 år
  13 %
  37 %
  27 %
  13 %
  7 %
  3 %
  3,38 30
  35-54 år
  13 %
  26 %
  31 %
  23 %
  5 %
  3 %
  3,18 39
  55- år
  50 %
  33 %
  17 %
  3,17 6
  Kvinnor
  15 %
  38 %
  27 %
  15 %
  4 %
  3,56 26
  Män
  10 %
  26 %
  27 %
  22 %
  10 %
  5 %
  3,04 73
  Tävlande
  10 %
  29 %
  27 %
  22 %
  7 %
  5 %
  3,14 91
  Ej tävlande
  25 %
  38 %
  25 %
  13 %
  3,63 8
 • Fråga 12

  Vilken kvalitet tyckte du serveringen höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  14 %
  34 %
  18 %
  5 %
  1 %
  27 %
  3,76 99
  -16 år
  6 %
  56 %
  19 %
  19 %
  3,85 16
  17-20 år
  13 %
  25 %
  13 %
  50 %
  4,00 8
  21-34 år
  17 %
  23 %
  13 %
  10 %
  3 %
  33 %
  3,60 30
  35-54 år
  15 %
  33 %
  23 %
  5 %
  23 %
  3,77 39
  55- år
  17 %
  50 %
  17 %
  17 %
  4,00 6
  Kvinnor
  23 %
  31 %
  15 %
  4 %
  27 %
  4,00 26
  Män
  11 %
  36 %
  19 %
  5 %
  1 %
  27 %
  3,68 73
  Tävlande
  13 %
  34 %
  20 %
  4 %
  1 %
  27 %
  3,74 91
  Ej tävlande
  25 %
  38 %
  13 %
  25 %
  4,00 8
 • Fråga 13

  Vilken kvalitet tyckte du duscharna höll

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  26 %
  29 %
  12 %
  3 %
  2 %
  27 %
  4,03 99
  -16 år
  31 %
  31 %
  6 %
  6 %
  6 %
  19 %
  3,92 16
  17-20 år
  13 %
  25 %
  25 %
  13 %
  25 %
  3,50 8
  21-34 år
  33 %
  20 %
  23 %
  23 %
  4,13 30
  35-54 år
  26 %
  36 %
  5 %
  33 %
  4,31 39
  55- år
  33 %
  17 %
  17 %
  33 %
  2,75 6
  Kvinnor
  42 %
  23 %
  15 %
  19 %
  4,33 26
  Män
  21 %
  32 %
  11 %
  4 %
  3 %
  30 %
  3,90 73
  Tävlande
  29 %
  30 %
  13 %
  3 %
  2 %
  23 %
  4,03 91
  Ej tävlande
  25 %
  75 %
  4,00 8
 • Fråga 14

  Vilken kvalitet tyckte du det var på toaletterna

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  21 %
  43 %
  22 %
  3 %
  10 %
  3,92 99
  -16 år
  31 %
  38 %
  25 %
  6 %
  4,07 16
  17-20 år
  13 %
  13 %
  25 %
  13 %
  38 %
  3,40 8
  21-34 år
  17 %
  37 %
  40 %
  7 %
  3,75 30
  35-54 år
  23 %
  56 %
  8 %
  5 %
  8 %
  4,06 39
  55- år
  17 %
  50 %
  17 %
  17 %
  4,00 6
  Kvinnor
  38 %
  27 %
  27 %
  8 %
  4,13 26
  Män
  15 %
  49 %
  21 %
  4 %
  11 %
  3,85 73
  Tävlande
  23 %
  42 %
  22 %
  3 %
  10 %
  3,94 91
  Ej tävlande
  63 %
  25 %
  13 %
  3,71 8
 • Fråga 15

  Vilken kvalitet tyckte du det var på direktanmälan (ej banorna)

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  4 %
  4 %
  92 %
  3,50 99
  -16 år
  13 %
  88 %
  3,00 16
  17-20 år
  13 %
  13 %
  75 %
  3,50 8
  21-34 år
  100 %
  30
  35-54 år
  8 %
  3 %
  90 %
  3,75 39
  55- år
  100 %
  6
  Kvinnor
  4 %
  96 %
  4,00 26
  Män
  4 %
  5 %
  90 %
  3,43 73
  Tävlande
  3 %
  4 %
  92 %
  3,43 91
  Ej tävlande
  13 %
  88 %
  4,00 8

Annonser

Hallands 3 dagars
World Maze Race
Orienteringsmagasinet 1 kr