Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Ungdomens 10mila

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 3,89 11
-16 år 4,13 3
35-54 år 3,77 7
55- år 3,88 1
Kvinnor 4,13 3
Män 3,78 8
Tävlande 4,13 3
Ej tävlande 3,78 8
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  55 %
  18 %
  4,33 11
  -16 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  35-54 år
  29 %
  43 %
  29 %
  4,40 7
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  13 %
  63 %
  25 %
  4,17 8
  Tävlande
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Ej tävlande
  25 %
  50 %
  25 %
  4,33 8
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  55 %
  9 %
  4,40 11
  -16 år
  100 %
  4,00 3
  35-54 år
  57 %
  29 %
  14 %
  4,67 7
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  25 %
  63 %
  13 %
  4,29 8
  Tävlande
  100 %
  4,00 3
  Ej tävlande
  50 %
  38 %
  13 %
  4,57 8
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  18 %
  55 %
  9 %
  9 %
  9 %
  3,80 11
  -16 år
  67 %
  33 %
  3,67 3
  35-54 år
  29 %
  43 %
  14 %
  14 %
  3,83 7
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  63 %
  13 %
  13 %
  13 %
  3,43 8
  Tävlande
  67 %
  33 %
  3,67 3
  Ej tävlande
  25 %
  50 %
  13 %
  13 %
  3,86 8
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  64 %
  9 %
  18 %
  9 %
  3,30 11
  -16 år
  100 %
  4,00 3
  35-54 år
  43 %
  14 %
  29 %
  14 %
  2,83 7
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  100 %
  4,00 3
  Män
  50 %
  13 %
  25 %
  13 %
  3,00 8
  Tävlande
  100 %
  4,00 3
  Ej tävlande
  50 %
  13 %
  25 %
  13 %
  3,00 8
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  18 %
  27 %
  18 %
  9 %
  9 %
  18 %
  3,44 11
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  35-54 år
  43 %
  14 %
  14 %
  29 %
  3,00 7
  55- år
  100 %
  3,00 1
  Kvinnor
  100 %
  4,00 3
  Män
  25 %
  25 %
  13 %
  13 %
  25 %
  3,17 8
  Tävlande
  67 %
  33 %
  4,33 3
  Ej tävlande
  38 %
  13 %
  13 %
  13 %
  25 %
  3,00 8
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  45 %
  27 %
  4,38 11
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  35-54 år
  14 %
  57 %
  29 %
  4,20 7
  55- år
  100 %
  1
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  38 %
  38 %
  25 %
  4,50 8
  Tävlande
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Ej tävlande
  13 %
  50 %
  38 %
  4,20 8
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  45 %
  27 %
  4,38 11
  -16 år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  35-54 år
  29 %
  43 %
  29 %
  4,40 7
  55- år
  100 %
  1
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  38 %
  38 %
  25 %
  4,50 8
  Tävlande
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Ej tävlande
  25 %
  38 %
  38 %
  4,40 8
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  45 %
  18 %
  27 %
  9 %
  4,20 11
  -16 år
  67 %
  33 %
  4,33 3
  35-54 år
  43 %
  14 %
  29 %
  14 %
  4,17 7
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Män
  50 %
  13 %
  25 %
  13 %
  4,29 8
  Tävlande
  67 %
  33 %
  4,33 3
  Ej tävlande
  38 %
  25 %
  25 %
  13 %
  4,14 8
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  9 %
  36 %
  55 %
  4,20 11
  -16 år
  33 %
  67 %
  4,00 3
  35-54 år
  14 %
  43 %
  43 %
  4,25 7
  55- år
  100 %
  1
  Kvinnor
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Män
  25 %
  75 %
  4,00 8
  Tävlande
  33 %
  67 %
  4,00 3
  Ej tävlande
  13 %
  38 %
  50 %
  4,25 8
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  9 %
  27 %
  18 %
  9 %
  36 %
  2,64 11
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,67 3
  35-54 år
  14 %
  29 %
  57 %
  2,00 7
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  2,33 3
  Män
  13 %
  38 %
  13 %
  38 %
  2,75 8
  Tävlande
  33 %
  33 %
  33 %
  3,67 3
  Ej tävlande
  25 %
  25 %
  50 %
  2,25 8
 • Fråga 12

  Hur väl anser du att valt tävlingsområde passar för aktuell disciplin (sprint, medel, lång, natt, stafett, osv.)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  55 %
  9 %
  9 %
  4,20 11
  -16 år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  35-54 år
  29 %
  57 %
  14 %
  4,33 7
  55- år
  100 %
  4,00 1
  Kvinnor
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Män
  13 %
  63 %
  13 %
  13 %
  4,00 8
  Tävlande
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Ej tävlande
  25 %
  63 %
  13 %
  4,29 8

Annonser

Mila