Svenska Orienteringsförbundet

Sammanställning av deltagarenkät, Morokuliens 2-dagars, etapp 1, medel

Tillbaka

Genomsnittsbetyg för alla frågor

Grupp Snitt Antal
Alla 4,19 11
-16 år 3,90 1
35-54 år 4,23 7
55- år 4,21 3
Kvinnor 4,42 5
Män 4,00 6
Tävlande 4,19 11
 • Fråga 1

  Hur var informationen om tävlingen på nätet (hemsida, inbjudan, nyheter mm)?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  45 %
  18 %
  4,18 11
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  43 %
  29 %
  29 %
  4,14 7
  55- år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Kvinnor
  80 %
  20 %
  4,80 5
  Män
  67 %
  33 %
  3,67 6
  Tävlande
  36 %
  45 %
  18 %
  4,18 11
 • Fråga 2

  Hur var vägbeskrivningen och skyltningen till tävlingen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  55 %
  45 %
  4,55 11
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  57 %
  43 %
  4,57 7
  55- år
  67 %
  33 %
  4,67 3
  Kvinnor
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Män
  50 %
  50 %
  4,50 6
  Tävlande
  55 %
  45 %
  4,55 11
 • Fråga 3

  Hur var parkeringen med avseende på köer, avstånd till tävlingsarenan och gångvägens beskaffenhet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  91 %
  9 %
  4,91 11
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  86 %
  14 %
  4,86 7
  55- år
  100 %
  5,00 3
  Kvinnor
  100 %
  5,00 5
  Män
  83 %
  17 %
  4,83 6
  Tävlande
  91 %
  9 %
  4,91 11
 • Fråga 4

  Hur bedömer du att tävlingsarenan var planerad och skyltad?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänt
  Dåligt
  Mycket dåligt
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  36 %
  45 %
  18 %
  4,18 11
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  29 %
  43 %
  29 %
  4,00 7
  55- år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Kvinnor
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Män
  17 %
  50 %
  33 %
  3,83 6
  Tävlande
  36 %
  45 %
  18 %
  4,18 11
 • Fråga 5

  Vilket betyg vill du ge till banläggningen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  18 %
  36 %
  9 %
  18 %
  18 %
  3,18 11
  -16 år
  100 %
  1,00 1
  35-54 år
  29 %
  29 %
  14 %
  14 %
  14 %
  3,43 7
  55- år
  67 %
  33 %
  3,33 3
  Kvinnor
  20 %
  40 %
  20 %
  20 %
  3,20 5
  Män
  17 %
  33 %
  17 %
  17 %
  17 %
  3,17 6
  Tävlande
  18 %
  36 %
  9 %
  18 %
  18 %
  3,18 11
 • Fråga 6

  Vad tyckte du om terrängen?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  18 %
  73 %
  9 %
  4,09 11
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  14 %
  71 %
  14 %
  4,00 7
  55- år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Kvinnor
  40 %
  60 %
  4,40 5
  Män
  83 %
  17 %
  3,83 6
  Tävlande
  18 %
  73 %
  9 %
  4,09 11
 • Fråga 7

  Hur upplevde du kartan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  64 %
  27 %
  9 %
  4,55 11
  -16 år
  100 %
  5,00 1
  35-54 år
  71 %
  29 %
  4,71 7
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Kvinnor
  80 %
  20 %
  4,80 5
  Män
  50 %
  33 %
  17 %
  4,33 6
  Tävlande
  64 %
  27 %
  9 %
  4,55 11
 • Fråga 8

  Vilken kvalité tycker du det var på servicefunktioner som exempelvis direktanmälan, servering, speaker, dusch, toaletter mm?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  27 %
  45 %
  18 %
  9 %
  3,10 11
  -16 år
  100 %
  3,00 1
  35-54 år
  29 %
  43 %
  29 %
  3,00 7
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  3,50 3
  Kvinnor
  40 %
  60 %
  3,40 5
  Män
  17 %
  33 %
  33 %
  17 %
  2,80 6
  Tävlande
  27 %
  45 %
  18 %
  9 %
  3,10 11
 • Fråga 9

  Hur var resultatredovisningen på tävlingsarenan?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  45 %
  45 %
  9 %
  4,36 11
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  57 %
  43 %
  4,57 7
  55- år
  33 %
  33 %
  33 %
  4,00 3
  Kvinnor
  60 %
  40 %
  4,60 5
  Män
  33 %
  50 %
  17 %
  4,17 6
  Tävlande
  45 %
  45 %
  9 %
  4,36 11
 • Fråga 10

  Hur var resultat- och sträcktidsredovisningen på nätet?

  Grupp
  Mycket bra
  Bra
  Godkänd
  Dålig
  Mycket dålig
  Ingen uppfattning
  Snitt Antal
  Alla
  73 %
  27 %
  4,73 11
  -16 år
  100 %
  4,00 1
  35-54 år
  100 %
  5,00 7
  55- år
  33 %
  67 %
  4,33 3
  Kvinnor
  80 %
  20 %
  4,80 5
  Män
  67 %
  33 %
  4,67 6
  Tävlande
  73 %
  27 %
  4,73 11

Annonser

Hallands 3 dagars
Orienteringsmagasinet 1 kr
Hallands 3 dagars